Høy rullingsføring

Visma har det siste halve året hatt en formidabel utvikling på Oslo Børs. Selskapet har økt med nesten tredve prosent i verdi siden nyttår, men Visma-ledelsen tror ennå de har mye å gå på.

Visma har det siste halve året hatt en formidabel utvikling på Oslo Børs. Selskapet har økt med nesten tredve prosent i verdi siden nyttår, men Visma-ledelsen tror ennå de har mye å gå på.

Salgsdirektør hos Visma Planning, Inge Nilsen.
Inge Nilsen. Foto: digi.no

Til tross for at Visma har vært en av børsvinnerne i 97, med en verdiøkning på hele 30 prosent, mener de selv at selskapet har betydelig potensiale. Spesielt gjelder det for det nye prosjektstyringssystemet og vedlikeholdsystemet for skip. Det første av disse er et nyutviklet produkt som nettopp er implemetert hos Aker Marine, men som det også vil være mulig å implementere hos andre tyngre aktører innefor prosessindustriell offshorevirksomhet.

- Vi hadde utviklet noen av basismodulene for dette produktet før vi tok kontakt med Aker. Disse kan vi også bruke til å bygge prosjektstyringssystemer til andre kunder. Nå som vi allerede har laget et ferdig system for Kværner, har vi en lettere jobb foran oss neste gang, sier salgsdirektør hos Visma Planning, Inge Nilsen, til Digi:data. Han legger til at selskapet allerede har vært i kontakt med Akers hovedkonkurrent Kværner om et tilsvarende prosjekt.

- Foreløpig har det kun vært løse samtaler, men vi kunne godt tenke oss Kværner på kundelisten, sier Nilsen, og forklarer at til tross for Aker Marines samarbeid i utviklingsfasen, vil ikke selskapet motta royalties på fremtidige kontrakter.

Akers representant, som også var tilstede på pressekonferansen torsdag, skyter inn at de ikke har noe å utsette på om Visma selger systemet videre til Kværner.

- Vi er allerede kommet mye lenger enn dem i implementeringen og bruken av det nye systemet, sier Aker Marines ansvarlige for prosjektkontroll, John Solheim.

Foreløpig er det ukjent hvor mye Aker har betalt for produktet til Visma, men det ligger i kortene at prisen må ha vært svært gunstig, ettersom Aker har valgt å avstå fra en avtale om royalties. Visma på sin side er også svært fornøyd med avtalen som har gitt dem muligheten til å utvikle et produkt med internasjonalt potensiale.

- Jeg kan ikke gi noe eksakt tall for hele markedet, men det er i hvert fall snakk om et hundretalls millioner, sier Nilsen som forklarer at markedet for denne type produkter foreløpig er dominert av et fåtall.

-Den ene av disse er Artimes, som leverte det forrige prosjektstyringssystemet til Aker Marine. At Aker nå velger oss, tyder på at vi har fått frem et solid og levedyktig produkt, avslutter Nilsen.

Til toppen