Høy tilgjengelighet for NetWare 5

StandbyServer ble kunngjort 1. juni. - I august-september kommer en løsning for klynger med opptil 32 noder, opplyser produktsjef Ivar Lyse i Novell Norge.

StandbyServer ble kunngjort 1. juni. - I august-september kommer en løsning for klynger med opptil 32 noder, opplyser produktsjef Ivar Lyse i Novell Norge.

StandbyServer er en forholdsvis enkel løsning der en tjener kontinuerlig speiler en annen, og står klar til å overta dersom denne skulle feile. Det er Novells første høy tilgjengelighetsprodukt for NetWare 5. Novell har hatt løsninger med tjenerspeiling og "fail over" siden 1993. NetWare 4 har en rekke løsninger, blant annet klynger på to tjenere.

StandbyServer er den første i en rekke NetWare 5-produkter for høy tilgjengelighet. Løsningen krever ikke at begge tjenerne har identisk utrustning.

- Løsningen gir stor sikkerhet mot nedetid som følge av feil eller vedlikehold, men har den ulempen at den ene tjeneren ikke gjør annet enn å speile så lenge begge er oppe, sier Lyse.

Materiale fra Novell tyder likevel på ett unntak: De speilede data kan brukes til å teste for år 2000-kompatibilitet.

Novell Cluster Services

- Med klyngeløsningen i Novell Cluster Services får du både "fail over" og kontinuerlig bruk av alle tjenerne i løsningen, opptil 32 noder til sammen, forteller Lyse.

- Klyngeløsningen for NetWare 5 ble gjort tilgjengelig 31. mars i år i betautgave, og kan lastes ned fra Novells nettsted. På BrainShare-konferansen i mars ble det demonstrert to konfigurasjoner på 12 noder hver, med maskinvare fra henholdsvis Compaq og Hewlett-Packard.

Denne teknologien vil gjøres kommersielt tilgjengelig i august eller september, sier Lyse. Anvendelsen er løsninger som krever svært høy oppetid, blant annet innen elektronisk handel. Applikasjoner som kjører på en tjener overføres automatisk til en annen i tilfelle feil. Kritiske applikasjoner kan sikres prioritet hvis svikt fører til at ressursene blir knappe. Brukere tilknyttet en tjener som svikter, overføres automatisk til en annen.

Novells klyngeteknologi utnytter selskapets katalogtjenester NDS. Herfra gjøres informasjon om alt fra konfigurasjon til feilhåndteringsscenarier tilgjengelig for alle tjenere i klyngen.

Til toppen