Høy vekst i Europolitan

Det svenske mobilselskapet Europolitan tjente 755 millioner svenske kroner i 1998 og økte antall kunder med 200.000 til 624.000 kunder.

Det svenske mobilselskapet Europolitan tjente 755 millioner svenske kroner i 1998 og økte antall kunder med 200.000 til 624.000 kunder.

Europolitan er et svensk mobilselskap som hovedsakelig har fokusert på det svenske bedriftsmarkedet. Selskapet er børsnotert i Stockholm. De to selskapene Vodafone og AirTouch, som nylig har inngått avtale om sammenslåing, eier tilsammen 71 prosent av selskapet.

I 1998 omsatte Europolitan for 3.281 millioner svenske kroner etter en omsetningsøkning på 48 prosent. Resultat etter skatt ble 755 millioner kroner. Selskapet hadde en spesielt lav skatteprosent i 1998 grunnet benyttelsen av fremførbare underskudd fra tidligere år. Resultat før skatt var 983 millioner kroner.

Antall abonnenter ble øket med 200.000 i løpet av 1998. Av disse kundene er 88.000 kontantkort-kunder. Selskapet har fremdeles som hovedstrategi å henvende seg til kunder som ønsker tradisjonelle abonnementer. Begrunnelsen for denne strategien er at slike abonnenter gir høyere inntekter.

I fjerde kvartal var kundetilveksten 50.000 abonnenter, hvorav 22.000 kjøpte og aktiverte kontant-kort. Mens kundeavgangen falt noe for året under ett, var den høyere enn normalt i fjerde kvartal. Selskapet mener denne økningen delvis er sesongbetont og delvis skyldes en høyere andel privatkunder.

Den gjennomsnittlige inntekten per faste abonnent økte fra 531 til 548 svenske kroner per måned fra 1997 til 1998. Inkludert kontantkort-kundene falt gjennomsnittsinntekten fra 531 til 507 kroner per måned.

I fjerde kvartal var inntekten per kunde 493 kroner måneden for alle kundene i snitt. Det utgjør en nedgang på syv prosent fra samme kvartal året før. De faste abonnentene genererte en inntekt per måned på 559 kroner i fjerde kvartal, hvilket er fem prosent høyere enn året før.

Trafikken i Europolitans nett økte med 58 prosent. Antallet ringeminutter per abonnent, per måned økte med åtte prosent (eksklusive kontantkort-kunder). 70 prosent av selskapets kunder bruker nå SMS-meldinger og 90 prosent av kundene bruker selskapets mobilsvar-tjeneste "EuroVoice".

Investeringstakten økte fra 555 millioner til 642 millioner svenske kroner, ført og fremst fordi et øket antall kunder og nye tjenester krever investeringer i mobil-nettet.

I fjerde kvartal tok Europolitan flere initiativ for å utvikle og selge avanserte GSM-tjenester. Selskapet har inngått avtale med svenske Aspiro AB om utvikling av en internettbasert trådløs tjeneste (i henhold til WAP-protokollen) for å integrere nettlesere i neste generasjon mobiltelefoner. I samarbeid med svenske Uniwire AB skal Europolitan utvikle telematikk-tjenester og terminaler for betaling med kontant og kredittkort. Europolitan har også startet et samarbeid med finske Nokia om testing av GSM-basert mobiltjeneste basert på IP for at selskapets bedriftskunder skal kunne kommunisere med mobiltelefoner, faste telefoner og datamaskiner via selskapets interne nettverk (LAN).

Til toppen