Høye priser på svenske SMS-er

Konkurransen i det svenske SMS-markedet er alt for dårlig. Dette gir seg utslag i Nordens høyeste SMS-priser, mener det svenske Post- og teletilsynet.

Sammen med Konsumentverket og Konkurrensverket har Post- och telestyrelsen i en felles rapport konkludert med at Telias SMS-priser ligger 30 prosent over Telenors tilsvarende priser i Norge og 140 prosent over TDCs priser i Danmark.

Myndighetsorganene mener at dette er konsekvensen av få mobilselskap med dominerende roller i markedet. - Vi tror at større konkurranse vil bidra til at prisene reduseres, sier Ann-Marie Engwall i Telestyrelsen.

Telestyrelsen tror økt konkurranse gir økt etterspørsel. Selv om mobilselskapene er pålagt å leie ut overskuddskapasitet, mener de tre myndighetsorganene at konkurransen fungerer for dårlig. Nå skal de svenske reglene for nettutleie saumfares for å se om de kan gjøres enda klarere, heter det i en felles presemelding.

Det har vist seg at SMS-meldinger er big business i Norge og denne typen tekstmeldinger utgjør nå over 10 prosent av Telenor Mobil og NetComs inntekter. NetCom eies av Telia og har bare tredelen så mange kunder, men distribuerer likevel langt flere tekstmeldinger enn Telia.

Til toppen