Høyere IT-utdanning gir jobbgaranti

Har du en høyere grads IT-utdanning er du nå nærmest garantert jobb.

Har du en høyere grads IT-utdanning er du nå nærmest garantert jobb.

Mens databransjen for 10 til 20 år siden tok inn det meste av arbeidskraft, krever bransjen i dag høyere utdannelse som cand.scient, sivilingeniør eller bachelor-grad. Dette bekrefter hodejeger Rolf Nævra i Galileo, et rekrutteringsselskap mot IKT-bransjen.

For tiden har han mellom åtte til ti personer i basen som alle er aktuelle kandidater til konsulentstillinger.

Det er spesielt konsulentstillinger bransjen i dag etterspør. Mens det i fjor sommer var en pool av ledige mennesker, er de nå borte med en gang.

Har du derimot bare ett til to års utdanning, kan du gå en ublid skjebne i møte. Bransjen forventer en formell kompetanse, gjerne fire til fem års utdannelse og erfaring ute hos kundene.

Å få jobb behøver ikke å være vanskelig, i motsetning til bare for et drøyt halvår tilbake. Da kunne godt kvalifiserte IT-folk gå månedsvis uten jobb. I dag kan de være snappet opp bare i løpet av timer og dager. Det tar sjelden uker og måneder for dem som er kvalifisert i dag, mener Rolf Nævra.

Javakompetanse og kunnskap på Microsoft.net er sterkt etterspurt. Foruten å ha en bachelor-grad er det en klar fordel med tre, fire års erfaring i bransjen. Kan du i tillegg jobbe metodisk og analytisk, skape et godt sosialt miljø, trekke konklusjoner og gi gode råd, er du i dag et funn for IKT-bransjen, forteller Rolf Nævra.

Men han anbefaler en solid utdannelse i bunn. Kortvarige kurs kan gi jobber, men da må du selv banke på dører og være aktivt oppsøkende. Ingen banker på hos deg. Med en halvferdig grad, stiller du bakerst i køen, framholder Nævra.

Til toppen