Høyere mobilhastigheter fra NetCom

Kundene ville ha det. Derfor valgte NetCom til slutt å installere high-speed-løsninger i sitt mobilnett som åpner for bruk av to eller tre parallelle kanaler med dertil hørende høyere hastigheter.

Kundene ville ha det. Derfor valgte NetCom til slutt å installere high-speed-løsninger i sitt mobilnett som åpner for bruk av to eller tre parallelle kanaler med dertil hørende høyere hastigheter.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) er i motsetning til GPRS (General Packet Radio Service) basert på linjesvitsjing. Dette betyr at en mobilkunde vil beholde linjen så lenge samtalen eller overføringen er i gang. Med HSCSD kan en ta i bruk opptil fire parallelle kanaler, alt etter hva opertøren tilbyr og kapasiteten er uendret så lenge oppkoblingen varer.

GPRS utnytter på den andre siden ledig kapasitet i mobilnettet, noe som betyr at jo flere brukere, jo dårligere kapasitet. Dårlig kvalitet i nettet kan også påvirke kvaliteten.

At NetCom nå velger å lansere HSCSD 1. februar, gjør at mobiloperatøren kan tilby bedre og mer stabil kvalitet på høyere hastigheter i mobilnettet.

Informasjonskonsulent i NetCom, Bjørnar Storeheier, sier til digi.no at selskapet fram mot jul og over nyttår skal teste HSCSD-nettet slik at det kan lanseres 1. februar neste år til en lik kvalitet over hele landet.

For NetCom valgte i likhet med de fleste mobiloperatører i Europa å droppe HSCDS i første omgang. Men blant annet forsinkelser i kommersialiseringen av UMTS, som vil kunne bety enda høyere hastigheter, øker behovet for å kunne tilby noen mellomløsninger inntil videre.

NetCom valgte å prioritere GPRS, mens Telenor Mobil allerede høsten 1999 hadde klart HSCSD i nettet, forøvrig lenge før de første mobiltelefonene som håndterte denne teknologien. Storeheier sier at NetCom også ble kontaktet av kunder som ønsker HSCSD.

En fersk rapport fra programvareselskapet Flyingspark viser at opptil 43 prosent av kapasiteten i en GPRS-samtale kan forsvinne fra terminalen til basestasjonen. Dette er ulempen med GPRS som er basert på overskuddskapasitet i nettet, og dessuten pakkesvitsjing, som betyr at flere brukere kan benytte nettet, de må dele en begrenset kapasitet.

Flyingspark har også konstatert at det er forsinkelser i GPRS.-nettet på opptil fem sekunder

Assisterende informasjonssjef i Telenor Mobil, Esben Tuman Johnsen, sier til digi.no at HSCSD er det beste alternativet hvis en ønsker seg stabil kapasitet.

- Vi har målt alt fra 10 til 40 kb/s, men det vil stort sett ligge på 25-30 kb/s på GPRS. I HSCSD kan en slå sammen inntil tre 14,4 kb/s kanaler som gir 43,3 kb/s i mobilnettet.

Tuman Johnsen sier at det for prisens skyld blir avgjørende for kunden blir hvor mye en skal laste ned og hvor lenge en blir sittende. - Skal en laste ned store ting bør en benytte HSCSD, mens en for vanlig WAP og små overføringer bør benytte GPRS, om prisen er avgjørende.

- En halverer fort prisen når en wapper med GPRS, sier han.

Til toppen