Høyesterett nekter å ta i Microsoft-saken

USAs høyesterett avviser justismyndighetenes forespørsel om å splitte opp Microsoft i flere mindre selskaper. Retten mener at saken først må behandles i appelldomstolen, slik Bill Gates & Co har ønsket.

Det er Dow Jones Newswires som melder dette.

Amerikansk Høyesterett er med andre ord av en annen mening enn Justisdepartementets Stephen Breyer, som forlangte en rask saksbehandling fordi Microsoft "i betydelig grad påvirker en viktig del av økonomien."

Rettens beslutning er utvilsomt et betydelig tilbakeslag for justisminister Janet Reno og hennes departement, samt de 19 delstatene som sammen har gått rettens vei for å få splittet Microsoft i to selskaper.

Myndighetenes talsmenn ønsket at saken skulle gå rett til ny behandling i høyesterett, ikke via appelldomstolen.

Microsoft har på sin side argumentert for at appelldomstolen i Columbia først skal se på den kompliserte saken. Det hører med til historien at selskapet tidligere har vunnet sine stridigheter med myndighetene i nettopp denne domstolen.

Det var i juni i år dommer Thomas Penfield Jackson besluttet at Microsoft skulle splittes opp i to selskaper, etter at han fant det bevist at Microsoft hadde misbrukt sin monopolmakt for å sette sine konkurrenter ut av spill.

Den positive Microsoft-nyheten bidrar til å trekke Nasdaq oppover - for første gang på fire dager. Her kan du følge utviklingen på Nasdaq.

Les mer om Microsoft-saken:


Dommeren: - Microsoft må splittes i to
Microsofts anke blir en ny krigserklæring
Dette er Microsoft-dommen
Microsoft vil gi deg mindre for samme pris
USAs justisdepartement åpner for Microsoft-forlik...
Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre
Taktisk seier for Microsoft mot myndighetene
Bitter ankestrid i Microsoft-saken
Microsoft-saken går direkte til høyesterett
Microsoft: Hva saken egentlig gjelder
Oracle hyret Watergate-detektiv mot Microsoft
Oracle kaster stein fra glasshus
Microsoft hyrer berømt ankespesialist
Microsoft leverer anke
EU advarer Microsoft
USAs justisdepartementet krever fortgang i Microsoft-saken
Indirekte uthalingstrussel fra Microsoft
California til sak for overprising av Windows
Microsoft dømt til millionerstatning til Bristol

;