Høyhastighetsnett til Troms

Datametrix bygger høyhastighetsnett til alle innbyggere, bedrifter og offentlige instanser i Troms.

Datametrix bygger høyhastighetsnett til alle innbyggere, bedrifter og offentlige instanser i Troms.

Datametrix har signert en avtale med bredbåndsfylket Troms om nettverksleveranse til en totalverdi av 20 millioner kroner.

Datametrix sin satsning på nettverksteknologi og nettverkskompetanse for bredbåndutbygging brer om seg. Etter flere mindre utrullinger det siste året har selskapet nå sikret seg kontrakt med bredbåndsfylket Troms. Avtalen inkluderer teknologi, implementering, serviceavtale og tjenester.

    Les også:

Det nye stamnettet i Troms skal styrke grunnlaget for fornying og omstilling i offentlig sektor og gi næringslivet konkurransefordeler.

Bredbåndsfylket Troms ble etablert i 2002 på bakgrunn av signaler om at utbygging av bredbånd her var uinteressant for de kommersielle aktørene. I et samfunn hvor både privatpersoner og bedrifter og offentlige virksomheter gjøres stadig mer avhengig av elektroniske løsninger, frykter fylket marginalisering.

I løpet av to år har Troms samlet fylket til en stor offensiv, startet den fysiske utbyggingen og begynt å etablere et elektronisk transportnett i verdensklasse.

Kommunene og fylkeskommunen har samlet seg gjennom et innkjøpssamarbeid og gikk ut i EØS-området og fikk inn tilbud på telekom/infrastruktur. Halvparten av utbyggingen på 150 millioner kroner finansieres ved at man i de neste 15 år bruker nettet til egne behov. Fylkeskommunen og kommunene bevilget til sammen 46 millioner kroner til egenkapital.

Den siste delen skal komme fra utleie av nett til kommersielle teleaktører. Hålogaland Kraft, Troms Kraft og Bravida skal stå utbyggingen av selve nettet. Datametrix har fått i oppdrag å etablere aksessnett over stamnettet – teknologi, utstyr og tjenester som er skalert for høyhastighetsinternett og klargjort for blant annet telefonitjenester.

Til toppen