Høykom utlyser 2004-midler

I dag kom de første annonsene på trykk i pressen med utlysing av Høykom-midler for 2004. I alt skal det deles ut 78 millioner kroner til nye prosjekter

I dag kom de første annonsene på trykk i pressen med utlysing av Høykom-midler for 2004. I alt skal det deles ut 78 millioner kroner til nye prosjekter

I samsvar med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004, lyses det nå ut midler for 2004 - dog med et aldri så lite forbehold om at Stortinget aksepterer regjeringens forslag.

    Les også:

Det ordinære Høykom-programmet lyser nå ut midler for det foreløpig siste året for Høykom. Rammen for 2004 er i statsbudsjettet 41,5 millioner kroner, men siden mye allerede er disponert som tilsagn til pågående prosjekter, er det kun cirka 25 millioner kroner som er disponibelt for nye prosjekter i 2004.

Men det kommer likevel mer. For Høykom Skole lyser samtidig ut midler for et nytt år i en videreført periode (2004-2005). Rammen for 2004 er tentativt satt til 23 millioner kroner, og det ligger an til en oppfølging med den samme budsjettrammen i 2005 - fortsatt med det forbehold at Stortinget følger opp i behandlingen av statsbudsjettet.

I tillegg til disse totalt 48 Høykom-millionene (25 mill. + 23 mill.) vil det i januar bli lyst ut midler for nyskapningen Høykom Distrikt, som i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 har fått en samlet ramme på 30 millioner kroner.

Går alt som Bondevik II-regjeringen ønsker, blir det altså satt av totalt 78 millioner kroner til nye Høykom-prosjekter i 2004.

NB!Ifølge annonsene i dagens dagsaviser er søknadsfristen for Høykom skole og det ordinære Høykom-programmet foreløpig satt til 7. november. Det begynner med andre ord å haste for den som ønsker å komme med i betraktning for neste års prosjektmidler.

I tillegg skal Stortinget i vårsesjonen behandle stortingsmeldingen om bredbånd som ble lagt fram i september i år.

Høykom-programmet administreres av Norges forskningsråd og er finansiert av Nærings- og handelsdepartmentet.

Til toppen