Høyre: - Desperat utspill fra eKoordinator Sandvik

Næringspolitiker Ivar Kristiansen slår kraftig tilbake mot statssekretær Tore O. Sandviks uttalelser om at Høyre ikke har noen IT-politikk. Kristiansen mener Næringsdepartementets såkalte "eKoordinator" kommer med desperate utspill.

Næringspolitiker Ivar Kristiansen slår kraftig tilbake mot statssekretær Tore O. Sandviks uttalelser om at Høyre ikke har noen IT-politikk. Kristiansen mener Næringsdepartementets såkalte "eKoordinator" kommer med desperate utspill.

Det var i digitoday.no torsdag statssekretær Tore O. Sandvik rettet knallhard kritikk mot Høyres IT - politikk.
Nå slår Høyres Ivar Kristiansen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av næringskomiteen, kraftig tilbake mot kritikken fra Sandvik, som er statssekretær under næringsminister Grete Knudsen.


- Dette er et desperat utspill. Det har blitt en teknikk fra Arbeiderpartiet å spre udefinerte "sannheter" om Høyre. Utspillet er å snu saken, og ambisjonene i Norges IT- politikk helt på hodet, sier Kristiansen til digitoday.no.

Han kritiserer også regjeringen for at fornyelsen av offentlig sektor har gått altfor sent.

- Faktum er at omstillingen i offentlig sektor og satsingen på IKT går svært sent. Arbeiderpartiet pryder Grete Knudsens eNorge-plan med honnørord, men det er for lite, sier Kristiansen som mener Høyre har langt større ambisjoner innen IT politikken enn det Arbeiderpartiet har.

Også momsreformen, som Arbeiderparti-regjeringen har vært en pådriver for, er Kristiansen særdeles skeptisk til i et IT-politisk perspektiv.

- Momsreformen vil øke de offentliges utgifter til investeringer i IKT. Høyre har forslått en refusjon av det offentliges utgifter til dette, men har ikke fått gehør for det. Høyre har for øvrig gått inn for å utsette hele momsreformen også, minner Kristiansen om. Han mener momsreformen de facto vil gjøre at satsingen på IT kommer til å bli mye mindre i det offentlige.

- Det er grunn til å spørre: Er Sandvik fornøyd med tempoet i bredbåndsutbyggingen? Vi mener det går for seint i dag. Sverige har kommet mye lengre. Kommunesektoren bør eksempelvis stimuleres i enda større grad til å etterspørre tjenester som bredbånd. Vi ser ingen løsning på dette med regjeringens politikk. De vil bare at ingen skal bli bedre enn den dårligste, tordner Kristiansen.

Han legger imidlertid til at "det er ingen tvil om at Norge er dyktig innen bruk av IT, men på forskning og utvikling er Norge på en soleklar jumboplass".

- Skal vi lykkes som et FoU-land så må vi ha rammevilkår for nettopp forskning og utvikling. Vi har blant annet gått inn for Hervik-utvalgets innstillinger, og møtt durabelig motstand i regjeringen, sier Kristiansen.

Som Høyre-representant i næringskomiteen går Kristiansen også til angrep på opsjonsbeskatningen.

- Tror Sandvik at dagens opsjonssystem stimulerer til målsettingen i eNorge-planen? Tror Sandvik at dagens formuebeskattning er et incentiv for å få gründere til å utvikle seg i Norge, utfordrer Kristiansen.

Sandviks hovedkritikk er Høyres skattekutt, som beløper seg til 40 milliarder norske kroner. Dette mener Kristiansen ikke er så mye som det høres ut som.

Han henviser derimot til at man i Norge har et brutto nasjonalprodukt på mellom 1.200 og 1.300 milliarder norske kroner, og 40 milliarder kroner er innenfor rammene av feilmarginene i statsbudsjettet (med oljepriser og så videre.)

- Vi har dekket dette inn krone for krone. Du finner heller ikke 50 øre i vårt opplegg som vil ramme norsk IT-utvikling. Mange hundre av de millionene Sandvik er inne på vil bli liggende igjen i norsk IT-næring, mener Kristiansen. Han er imidlertid enig med Sandvik i at det har vært altfor lite debatt om IT-politikk i Norge, noe Høyre-mannen anser som et stort problem.

- Vi har ikke de samme ambisjonene som i utlandet. Vi satser minst av alle på FoU, og vi får den laveste produktivitetsutviklingen. Det er klart at disse spørsmålene får en for liten oppmerksomhet, sier Kristiansen til digitoday.no.

Les tilsvaret fra Tore O. Sandvik: Tore O. Sandvik svarer Høyre
Til toppen