JUSS OG SAMFUNN

Høyre kan tape krav om kabelavgift

Høyre i Oslo vil ha avgifter på nedgravde kabeler, men kan tape saken mot Ola Elvestuen (V).

Telenor og Banetele skal strekke fiber til de nye byggene i et av de største byggeprosjektene i Norge for tiden, utbyggingen av Bjørvika-tomtene bak det nye Opera-bygget. Men Telenor har nå stoppet arbeidet, fordi Oslo kommune har kommet med et helt nytt skattekrav. Kommunen vil pålegge en avgift og den skal ikke være en engangsavgift: De vil ha 10 kroner per nedgravd meter kabel, hvert år til evig tid.

Dette har fått Venstres bystyregruppe mer Ola Elvestuen i spissen til å reagere, som nå har fremmet et privat forslag om å fjerne bredbåndsskatten i Oslo. Saken skal opp i bystyret 20. juni opplyser Elevstuen til digi.no.

- Jeg vet ikke, men jeg tror vi får flertall for å stoppe denne avgiften, forteller Elvestuen til digi.no.

Venstres gruppelder Ola Elvestuen er opptatt av at det etableres fremtidsrettede og gode telenett i Oslo. Dette krever at bredbåndsdekningen må bygges ut i hele byen, både for næringslivet og for privatkunder, og det er viktig med løsninger som ikke gjør det mer kostbart enn nødvendig å øke IKT- og bredbåndsdekningen.

Venstres bystyregruppe er meget bekymret over at Oslo kommune nå har etablert en uheldig praksis med bruk av kommunale avgifter og vederlag ved fremføring av bredbånd på en slik måte at fremføringsveier ses på som en inntektskilde.

Venstre påpeker også at Oslo Kommune driver diskriminering i forhold til andre former for infrastuktur. Vann og avløp, strøm og fjernvarme har ikke møtt noen form for krav om leie av grunn/ fremføringsvei.

Leien som kreves inn er forøvrig ikke basert på at grunneier har lagt til rette for IKT-nett. Leiestrukturen innebærer også at det blir dyrere å tilby bredbåndsdekning. Gjennom kommunens leiekrav belastes IKT-utbyggerne og i siste instans kundene med urimelige tilleggskostnader.

Venstres bystyregruppe fremmer nå forslag om å endre praksis knyttet til bruk av fremføringsveier som inntektskilde. Konsekvensene av byrådets politikk er fare for redusert utbygging og et dårligere tilbud til næringslivet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.