Høyre kritisk til statens Internett-planer

Høyres Ansgar Gabrielsen ber nå Jørgen Kosmo (bildet) svare på og forklare hvorfor ikke Statskjøp planlegger anbud for sin innkjøpssentral på Internett.

Høyres Ansgar Gabrielsen ber nå Jørgen Kosmo (bildet) svare på og forklare hvorfor ikke Statskjøp planlegger anbud for sin innkjøpssentral på Internett.

Tidligere i dag skrev digitoday.no at Statskjøp har invitert og innledet samtaler med Orkla, Hydro, Statoil og Norsk Skog om å lage en felles markedsplass på Internett for å effektivisere innkjøp.

Tidligere i høst avbrøt Statskjøp tilbudskonkurransen om hvem som skulle få lage en ren offentlig markedsplass. Kontrakten er meget verdifull, fordi Staten vil handle for titalls milliarder kroner årlig på markedsplassen.

Begrunnelsen for stopp-ordren var at med bare to tilbydere ble konkurransen for liten. Like etter, viser det seg, har Statskjøp kontaktet Hydro og Statoil. Disse to fikk så med seg Orkla og Norske Skog. Det er ikke foretatt noen anbudsrunde eller foreløpig åpnet for andre aktører. Går alt som partene ønsker, vil de fire selskapene og eventuelle andre partenere eie og styre markedsplassen. Dette stiller Høyres næringspolitiske talsman, Ansgar Gabrielsen, spørsmålstegn ved. Etter at digitoday.no i dag morges ringte ham for en kommentar på saken, leste Gabrielsen Statskjøps knappe informasjon om samarbeidet/forhandlingene.


Nå har han sendt et brev til Arbeids og administrasjonsdepartementets Jørgen Kosmo. Kosmo er utpekt som Regjeringens effektiviseringsminister.

- Jeg ber i brevet om et svar på om man har tenkt å kjøre en anbudsrunde eller ikke, sier Gabrielsen til digitoday.no.

- Det er underlig at man går i lukket runde med fire store industriselskaper der staten er majoritetseier eller heleier i to av selskapene. For meg er det meget viktig at vi har konkurranse der skattebetalernes penger brukes av det offentlige, sier Gabrielsen.


Gabrielsen forteller at reglene krever at statsråden svarer i løpet av åtte dager.

- Siden det er torsdag i dag og dette er et enkelt spørsmål, regner jeg med at han klarer å svare langt raskere, sier Gabrielsen til digitoday.no.

Til toppen