Høyre-regjering vil stramme opp Telenor

Oddvar Nilsen i Høyre vil ikke vedta strammere tømmer for Telenor, men han har andre muligheter hvis Stortinget blir blå-grønt til høsten.

Samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Oddvard Nilsen, varsler sterkere konkurranse i telemarkedet hvis det blir maktskifte til høsten. For så langt peker pilen mot en borgerlig regjering med Høyre, KrF og Venstre med FrP som støttespiller.

Dette tegner dårlig for Telenor og Tormod Hermansen, for i tillegg til å representere sitt parti, er Nilsen i dag leder av Samferdselskomiteen på Stortinget. Når digitoday.no spør ledere i offentlig og privat sektor om hvem som forstår både teleteknikk og -politikk på Stortinget, er det bare Nilsen som nevnes.

Nilsen har lest Post- og teletilsynets ferske rapport om manglende telekonkurranse nøye. Rapporten konkluderer med at "det ikke er virksom telekonkurranse" i Norge, og at Telenor tøyer sine muligheter og makt i det norske markedet svært langt. Dette reduserer de tekniske og markedsmessige mulighetene til konkurrentene.

Men på spørsmål om den kritiske Post- og teletilsynsrapporten får noen konsekvenser, rister han på hodet. Det ligger ikke an til noe debatt på Stortinget, og Høyre vil ikke foreslå konkret inngripen for å rette opp skjevhetene.

- Prinsipielt vil ikke Høyre detaljstyre noen selskaper. Høyre mener at det viktigste er å få solgt statens eierandel i Telenor. Utviklingen i telemarkedet går så fort og risikoen er så stor, at staten ikke bør ha eierinteresser i Telenor.

Hadde staten solgt seg ut av Telenor, hadde det også vært enklere å regulere selskapet, mener Nilsen. Han mener at man på Stortinget og i departementene fremdeles kvier seg for å bli for tøff mot to selskaper - Telenor og NSB.

- Vi har to tilsyn som skal regulere konkurransen i telesektoren. Det er Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet. En Høyre-regjering ville signalisere en strengere linje og vi ville kunne be de to tilsynene om å se veldig konkret på enkelte områder ved Telenors virksomhet, sier Nilsen til digitoday.no.

Nilsen vil også gi Konkurransetilsynet mer penger - for tilsynet har lenge vært kritisert for å få gripe inn for sjeldent.

Det temaet Nilsen mener trenger mest oppfølging er konkurranse i aksessnettet - strømkablene som forbinder alle norske hus og bedrifter. En stund så det ut som telenettet skulle bli en tung konkurrent, men modem for strømnett utvikler seg ikke slik man trodde, sier Nilsen.

- Vi har ikke mange IT-selskaper her i Norge, men vi har et kraftig og verdensledende telemiljø her i Norge. Med skikkelig konkurranse vil dette miljøet kunne blomstre, sier Nilsen til digitoday.no. Telenor trenger også å bli større, men det må skje i utlandet. Selskapet trenger en partner for å kunne vokse fort, mener Høyre-mannen.

Til toppen