Høyre venter bredbånds-revurdering

Regjeringens planer for å sikre bredbåndstilbud til alle kommuner kan vise seg å være for ambisiøst, mener Høyre som stiller seg åpen for å bevilge mer penger til stimuleringstiltak.

Regjeringens planer for å sikre bredbåndstilbud til alle kommuner kan vise seg å være for ambisiøst, mener Høyre som stiller seg åpen for å bevilge mer penger til stimuleringstiltak.

- Jeg ser ikke bort ifra at det var for ambisiøse planer, sier Høyres Ansgar Gabrielsen om regjeringens planer om å skaffe et godt bredbåndstilbud til alle kommuner innen 2002.

Dette kommer frem etter at næringsminister Grete Knudsen i et intervju med digitoday.no varsler om at de statlige stimuleringsordningene må problematiseres i Stortinget. Dette skal opp på den IT-politiske redegjørelsen ministeren skal holde 8. mai.

Regjeringens plan er å stimulere det offentlige til å ta i bruk bredbåndstjenester slik at det skapes større etterspørsel for dette i distriktene - ikke bare i byene. Dermed skal det lønne seg for utbyggerne å tilrettelegge tilbud og tjenester. Dette er en modell som de fikk bred enighet om i Stortinget.

Men det kan vise seg at tilskuddene som skulle skape denne etterspørselen, gjennom de såkalte HØYKOM- midlene, ikke er tilstrekkelige.

- Vi mener at modellen for dette var fornuftig. Men det kan vise seg at dette ikke er tilstrekkelig, sier Gabrielsen som registerer at utbyggingen av bredbånd har vært vanskelig mange steder- særlig i distriktene.

Fra 2000 til 2001 har HØYKOM-ordningen blitt fordoblet, fra 18,5 millioner i 2000 til 38,5 millioner kroner i år. Men i statsbudsjettet for inneværende år er det mellom 300 - 350 millioner kroner som indirekte er avsatt til ulike tiltak som fordrer bredbånd.

Hvis regjeringen vil be Stortinget om mer penger til direkte bredbåndstiltak så stiller Høyre seg åpen for dette.

- Jeg har vanskelig for å se for meg at dette kan skape store politiske tumulter, sier Gabrielsen som legger til at det er bred politisk enighet om dette i Stortinget.

- Men kaken er jo rund, det er mye å bruke pengene på, sier Gabrielsen til digitoday.no.

Til toppen