Høyskole skal lage RFID-konsulenter

RFID er et het tema og nå girer høgskolen i Molde opp for å lage RFID-konsulenter.

RFID er et het tema og nå girer høgskolen i Molde opp for å lage RFID-konsulenter.

Små, flate radiobrikker - RFID - er spådd å revolusjonere logistikk og vareflyt i en lang rekke bransjer. Det er spesielt innen næringsmiddelindustrien og dagligvaresektoren RFID spås en lysende framtid.

Nå satser også høgskolen i Molde på egen RFID-lab for IT-studentene. Høyskolen ønsker å styrke utdanning og forskning innen IT-basert logistikk.

RFID kan være den raskest voksende IT-teknologien, og høyskolen ser mange anvendte forretningsområder der RFID kan spores til varer, personer og utstyr. RFID-brikkene bærer en identitet (elektronisk produktkode) som oppfanges av antennenettet.

RFID-laben vil være klar til høsten. Etableringen av en Lab for Automatisk IDentifisering (Auto ID Lab) vil gi studentene tilgang til RFID-teknologien i kurs, prosjekt og masteroppgaver.

Koblet til organisasjonens informasjonssystemer skal RFID automatisere vareflyt, booking, tyverisikring og mye annen IT-basert logistikk. Den gamle strekkode-teknologien er nå i ferd med å bli byttet ut med RFID rundt om i verdens største butikk-kjeder.

Første studentgruppe som tar i bruk laben er de som begynner høsten 2005 ved IT-studiet, da i andre semester, i kurset INF151 Programmeringspraksis.

Det er Anne Karin Wallace som forestår utbyggingen av AutoID-laben ved Høgskolen i Molde.

I Norge er det Gilde på Gol som har høstet gode erfaringer på et RFID-prosjekt som ble etablert for et par år siden ved individmerking av sau og lam. Formålet er å sikre sporbarhet og rasjonell registrering ved klipping og slakting av dyrene.

I tillegg er Deichmanske bibliotek (bibliotekene i Oslo) godt i gang - og har radiomerket over 250.000 bøker av en samling på halvannen million.

Målet er å merke 850.000 bøker som er den del av samlingen som publikum har adgang til.

Til toppen