Høyteknologi hjalp ikke USA

All verdens digitalt utstyr hjalp ikke USA å hindre et angrep. Hva bør IT- og telebransjen lære av angrepene?

All verdens digitalt utstyr hjalp ikke USA å hindre et angrep. Hva bør IT- og telebransjen lære av angrepene?

Verdens uten sidestykke mest avanserte forsvar hjalp ikke det fnugg. USAs forsvar er bygget for å stoppe raketter og folk i uniform. CIA, NSA og FBI snappet opp hint om et angrep, men klarte aldri å samle informasjon nok til å forhindre angrepet.

Katastrofen vil få ringvirkningen for amerikansk økonomi, men trolig er de psykologiske skadene de største. Terroristene rammet mennesker og bygg, men har trolig ikke påført USA varig fysisk skade.

Selv så ille som det er, kunne det ha vært enda verre. Dette er en lærepenge for IT- og telebransjen som blir en stadig mer sentral bærebjelke i den vestlige verden.

Hovedlinjene på Internett har taklet de siste dagers belastning, men både det vanlige og det mobile telefonnettet knelte fullstendig under presset onsdag. Det samme gjelder de fleste nettavisene og Internett-serveren til FBI. Dette burde ikke skje - spørsmålet er om man kan sikre seg større reservekapasitet ved fremtidige kriser. For Internett blir en stadig viktigere kanal for å spre informasjon og for å kontakte folk.

En løsning er at nettaviser og statsinstitusjoner får en mulighet til å spre sitt innhold til flere servere som ellers brukes til andre oppgaver. Slike systemer er fullt mulig tekniske, men må planlegges nøye på forhånd.

IT- og telebransjen kan også ta en annen lærdom av terrorangrepene på USA. Det hjelper ikke med verdens beste brannmur hvis du for eksempel har satt utstyret ditt rett på gulvet og vaskedamen eller en mentalt forstyrret person velter en vannbøtte. "Analoge" trusler er sjeldne, men svært alvorlige når de slår til.

Sikkerhet handler om doble kopier, sjekking av dem du deler ut nøkler eller passord til, fysiske sikringer og mye annet. Hackere er kanskje ikke den største trusselen.

Hvis ikke vi har våknet opp før, så bør vi våkne opp nå. Det er ikke så mange ting som er livsviktige, men de som virkelig er viktige bør da også sikres svært godt. Det er nok flere bedrifter som bør tenke på hva de gjør hvis hele bygget deres brenner opp. "Traske ned til Skifteretten" kan bli svaret alternativet hvis du ikke planlegger. Vi har dessverre fått erfare at det finnes mennesker som er villig til å gi alt for å skade andre.

At man øker datasikkerheten er positivt, men dessverre tyder svært mye på at terrorangrepene vil gi amerikansk politi og etterretning friere hender. For nå er det unntakstilstand og ingen tør si nei til FBIs krav og forespørsler. Historien har vist at selv om formålet er bra, fører slik økt makt som regel til overtramp og misbruk. Dette er skummelt for oss alle, for USA mistenkes allerede for å lytte på mye internasjonal kommunikasjon gjennom det såkalte Echelon-systemet.

Noen få mennesker har dessverre gjort verden om til et skumlere og mer paranoid sted.

Til toppen