Høyteknologisk konkurranse på NTNU

Fredag åpner Institutt for marin teknikk på NTNU dørene for over 300 skolelever fra hele landet.

Fredag åpner Institutt for marin teknikk på NTNU dørene for over 300 skolelever fra hele landet.

De har det siste skoleåret gjennomført prosjektet «den unge skipsdesigneren». Dette prosjektet er lagt inn som en del av temaet «Den unge designeren» i ungdomsskolen og faget «Teknologi og forskningslære» i videregående skole.

For å gjennomføre oppgaven får elevene tilgang til et internettbasert, profesjonelt dataprogram, der de kan designe sitt eget skip. De skriver så ut spant, skjærer ut i hardisopor, limer sammen, filer og pusser og utstyrer modellen med motor og radiokontroll. Deretter kan de kontrollere beregnet stabilitet og lignende.

I prosjektet har de bygget en skipsmodell og lært om marin teknikk. Fredag 7. mars skal elevenes skipsmodeller konkurrere i Havbassenget på Marin teknisk senter. Vinnerne i klassen for videregående skole får delta på tokt med forskningsfartøyet «Johan Hjort», mens vinner av ungdomsskoleklassen får bli med forskningsfartøyet til NTNU, Gunnerus.

I konkurransen vil elever fra hele Norge utfordrer hverandre.

Til toppen