Høytlønnede gjør det gratis

I digi.nos jobbundersøkelse viser det seg at de som jobber mest overtid er de som ikke får ekstra betalt for det. Men det er også de som har de høyeste lønningene.

I en fersk undersøkelse digi.no har gjennomført sammen med bransjeorganisasjonen IKT-Norge, viser det seg at det fortsatt er mye overtidsjobbing i IT-bransjen.

I fjor oppga nesten 80 prosent av de ansatte i IT-bransjen at de jobbet overtid minst en gang i uken (og pizza-leverandørene hadde gode tider).

I årets undersøkelse sier 70 prosent det samme. 41 prosent av disse får ekstra betalt for overtidsjobbingen, mens 59 prosent ikke får det.

Det viser seg at de som ikke får ekstra betalt, er de som jobber mest overtid. 80 prosent av de som ikke får ekstra betalt jobber overtid en gang i uken eller oftere, mens 59 prosent av de som får ekstra betalt gjør det samme.

Men de som "aldri rekker å komme hjem til middag" er også de som i utgangspunktet har høyest lønn. Et klart flertall av overtidsjobberne tjener over 500.000 i året.

Og de jobber som oftest som daglig leder, administrerende direktør eller i administrasjonen.

Nesten halvparten (46,9 prosent) av de med tittelen "daglig leder" sier de jobber overtid hver eneste dag.


Til toppen