HP-avtale med Aker Kværner til 100 mill. kr

Aker Kværner og HP har signert en omfattende avtale om leveranse av tjenester og utstyr innen IT.

Avtalen har 5 års varighet, og har en verdi i første omgang på 100 millioner kroner. Det er inngått en avtale om kjøp av tjenester og utstyr.

På tjenestesiden vil det innebære blant annet konsulentbistand på PCer, servere og lagring for å kunne gi support til 18.000 brukere globalt, heter det i en pressemelding.

- Vi skal standardisere og forenkle vår globale IT infrastruktur for å kunne levere billigere og bedre til våre kunder, sier IT-direktør Anne-Cecilie Fagerlie i Aker Kværner.

– Vi har som mål å oppnå en kostnadsreduksjon innen IT drift på opp mot 30 prosent med den nye løsningen. Dette har vært viktig for oss i denne anbudsrunden, sier Fagerlie.

Avtalen omfatter design og implementering av en konsolidert global infrastruktur for leveranse av datakraft og lagringskapasitet til Aker Kværner, samt migrering av applikasjoner over til den nye infrastrukturen, heter det i meldingen.

Til toppen