HP bedre enn ventet

Hewlett-Packard rapporterer en omsetningsvekst på 11 prosent og en resultatforbedring på 37 prosent i tredje fiskalkvartal 1999 sammenliknet med samme periode i fjor. Et rekordstort salg av konsument-PC-er, bærbare maskiner og PC-servere bidro sterkt til de hyggelige tallene.

Hewlett-Packard rapporterer en omsetningsvekst på 11 prosent og en resultatforbedring på 37 prosent i tredje fiskalkvartal 1999 sammenliknet med samme periode i fjor. Et rekordstort salg av konsument-PC-er, bærbare maskiner og PC-servere bidro sterkt til de hyggelige tallene.

Hewlett-Packards (HP) resultat for tredje fiskalkvartal på 85 cents per aksje (fullt utvannet men eksklusive omstruktureringskostnader på 60 millioner dollar) var godt i overkant av markedets forventninger på 80 cents.

Ifølge selskapet egen resultatmelding endte HP-resultatet i kvartalet på 853 millioner dollar, betydelig opp fra fjorårets 621 millioner dollar. Restruktureringskostnadene på omlag 60 millioner dollar tilskrives HPs oppsplitting i to selskaper (instrumentdelen er nå underlagt det nye selskapet Agilent Technologies - se egen sak).

Styreformann Lewis E. Platt konstaterer at HPs solide resultat også har overgått ledelsens egne forventninger. Selskapet økte omsetningen med 11 prosent - fra 11 milliarder dollar i fjorårets tredjekvartal til 12,1 milliarder dollar i årets tredje fiskalkvartal.

Salgsøkningen i USA var på åtte prosent til 5,6 milliarder dollar, mens omsetningen ellers i verden økte med 14 prosent til 6,6 milliarder dollar (Europa 4 mrd. USD, opp 13 prosent - Asia/Pacific 1,7 mrd. USD, opp 24 prosent).

En solid omsetning av dataprodukter bidro til å heve HPs fortjeneste til nye høyder: Salget av PC-er til forbrukermarkedet ble rekordstort i tredje fiskalkvartal, og HP opplevde spesielt sterk utvikling på notebook- og PC-server-omsetningen.

Selskapets Unix-systemer fortsetter også å vise pen utvikling; salget av samtlige server-klasser vokste sammenliknet med samme periode året før. Så også på programvaresiden, der HP opplever en formidabel etterspørsel etter sine OpenView-produkter.På lagringsfronten går det derimot tyngre, noe som tilskrives implementeringen av en ny high end-strategi. Som ventet fortsetter HP å gjøre det solid på skrivermarkedet med en tosifret prosentvekst i omsetning: Laserskrivere, spesielt fargeskrivere, med dertil egnet tilbehør og skannere, opplever ifølge HP "excellent growth".

HPs instrument- og måleutstyrsvirksomhet, nå samlet i Agilent Technologies, økte omsetningen med seks prosent - med spesielt god utvikling innen optiske nettverksløsninger for testing av telekomutstyr. En stor del av dette markedet finner en innen sykehussektoren, der frykten for år 2000-problemet bidro til å gi HP et omsetningsløft på 14 prosent.

For fiskalårets ni første måneder gjøres status opp med en resultatforbedring på 22 prosent til 2,7 milliarder dollar, sammenliknet med 2,2 milliarder dollar i tilsvarende periode i fjor. Det gir en fortjeneste per aksje på 2,61 dollar - opp 25 prosent fra fjorårets 2,09 dollar. Omsetningen har økt med fem prosent til 36,6 milliarder dollar.

Carleton S. Fiorina er utnevnt til å etterfølge Lewis Platt i HPs sjefsstol (se egen sak). Hun ble nylig utropt til "mektigste kvinne i USAs næringsliv" av Fortune, foran Oprah Winfrey. 44 år gamle Fiorina overtar stillingene president og CEO (chief executive officer). Hun kommer fra AT&T og Lucent.

Til toppen