HP bryter med Sun

Hewlett-Packard lanserer sin egen variant av Java for elektroniske apparater. Dermed bryter selskapet ut av Sun-alliansen mot Microsoft.

Hewlett-Packard lanserer sin egen variant av Java for elektroniske apparater. Dermed bryter selskapet ut av Sun-alliansen mot Microsoft.

I henhold til Wall Street Journal Interactive (WSJI), har HP utviklet egne Java-spesifikasjoner for elektroniske apparater, ikke minst selskapets egne skrivere.

Kunngjøringen som skal komme i løpet av fredag amerikansk tid, representerer et brudd i alliansen som Sun Microsystems har trommet sammen for å kjempe mot Microsoft. Sun og Microsoft er i retten etter at Sun stevnet Microsoft for brudd på lisensbetingelsene.

Det skal være frustrasjon over Suns prisnivå på Java-lisenser for elektroniske apparater som har ført til HPs beslutning, ikke et ønske om å bygge opp en stor forretningsvirksomhet basert på salg av Java-programvare.

HPs beslutning om å utvikle sin egen versjon av Java, kan bidra til å øke det standardkaos som Java var utviklet for å bøte på. Sun - på sin side - hevder at HPs utspill kunt er ment for å skape publisitet og gi HP bedre kort på hånden i lisensforhandlingene med Sun.

Til toppen