HP bygger mini-sykehus på kontoret

HP Norge blir senter for HP's europeiske satsning på helseteknologi.

HP bygger mini-sykehus på kontoret

HP Norge blir senter for HP's europeiske satsning på helseteknologi.

Verdens største IT-selskap målt etter omsetning, HP, har valgt Norge som destinasjon for sitt senter for helseteknologi.

Nå bygger HP Norge et mini-sykehus i selskapets lokaler på Brynseng i Oslo, og ansetter Roger Moberg som direktør.

- Det å lede HPs arbeid på dette området er kanskje en av de mest spennende jobbene på dette feltet i Europa, og i hvert fall i Norge. HP har funnet løsningen på det problemet som rir alle helsearbeidere i deres daglige arbeid; rask og riktig tilgang til kritisk informasjon. Innsamlingen av informasjon ved en helseinstitusjon foregår automatisk, det er distribusjon av informasjonen som er kritisk, sier Roger Morberg, i en pressmelding.

Fundamentet for HPs helsesatsing i Europa er basert på det som er utviklet i Norge, særlig i de nye løsningene for St Olavs Hospital og nye AHUS.

Stikkordet for det digitale sykehuset er ”Alt over IP – IP over alt”. Fra pasientjournal via helsepersonell med bærbare enheter til vaktrom og større sentralrom, blir all informasjon koblet opp i ett system som gir helsepersonellet tilgang til kritisk informasjon mye raskere.

- Løsningen bygger på prinsippet om at pasienten er i fokus, og all varsling, dialog og tilgang til medisinsk informasjon er tilgjengelig for det medisinske personellet som arbeider med pasienten. Alt dette skal vi vise frem i et demonstrasjonssenter med to komplette pasientrom og et vaktrom, som i første omgang skal bygges opp ved HPs kontorer i Oslo, sier Roger Morberg.

Arbeidet med senteret er påbegynt, og HP forventer at det skal være klart til bruk allerede denne våren.

Til toppen