HP/Compaq-fusjon kan ryke

Motstanden mot HPs oppkjøp av Compaq øker kraftig. Nå sier begge sønnene til Hewlett og Packard at de er imot. Spørsmålet er hva Packard-søstrene mener.

Arvingene til David Packard og William R. Hewlett begynner å samle seg på nei-siden til planen om at selskapet deres fedre skapte skal kjøpe Compaq. I går fortalte David Packard, sønnen av medgründeren, at han støtter Walter Hewlett, sønnen til den andre gründeren, som tidligere har varslet et nei. David Packard eier 25 millioner aksjer i HP. Det store spørsmålet er hva søstrene hans mener . I tillegg til deres aksjer eies store deler av aksjene i HP av den veldedige stiftelsen David (senior) and Lucile Packard Foundation. Her sitter barna til gründerne naturlig nok i styret og bestemmer mye. Til sammen eier Packard-familien 10 prosent av aksjene i selskapet, skriver Wall Street Journal.


Walter Hewlett, som jobber i HP sier at han og de to fondene William R. Hewlett Revocable Trust og William and Flora Hewlett Foundation, vil stemme i mot. Deres hovedargument er at Compaq arbeider i et marked med ekstremt lave marginer. Til sammen kontrollerer Hewlett-familien fem prosent av aksjene i HP.

Amerikanske analytikere sier at hvis resten av Packard-familien stemmer imot, er fusjonen historie. Fordi HP-sjef Carly Fiorina har lagt så mye prestisje i oppkjøpet, må hun kanskje trekke seg, spår de.

Til toppen