HP-Compaq ned 19 prosent

Kortsiktige investorer fnyser av HPs oppkjøp av Compaq. Kursene raste 19 prosent, og avtalens verdi falt fra 25 til 20 milliarder dollar.

Kortsiktige investorer fnyser av HPs oppkjøp av Compaq. Kursene raste 19 prosent, og avtalens verdi falt fra 25 til 20 milliarder dollar.

Markedet har reagert svært negativt på IT-bransjens største sammenslåing, Hewlett-Packards oppkjøp av Compaq.

Kursraset for HP og Compaq har ikke ført til store svingninger for de nærmeste konkurrentene. IBM gikk opp to prosent, mens Sun falt med fire prosent.

Kursraset avspeiler skepsis til Carly Fiorina og Michael D. Capellas' evner til å snu motgangen som hvert av selskapene har opplevd de siste månedene, til framgang i et fellesskap der tallet på arbeidsplasser skal ned fra nærmere 160.000 ved årsskiftet til 130.000. Før sammenslåingen hadde Compaq kunngjort kutt på 8.500 arbeidsplasser, HP 6.000. Oppkjøpet innebærer en reduksjon på ytterligere 10 prosent.

En representant for Lehman Brothers sier til Wall Street Journal at dersom Carly Fiorina - underforstått mot formodning - skulle få det til, vil hun få status som en av de største næringslivslederne i USAs historie. Investorer og analytikere sitert i amerikansk presse har i hovedsak de samme reaksjonene som de norske: Det er ikke åpenbart at sammenslåingen vil gi vekst med det første, og det hele har et noe panikkartet preg.

Fiorina og Capellas ber allerede om at markedet legger et mer langsiktig perspektiv til grunn for sine vurderinger. De uttalte på et analytikertreff seint i går kveld norsk tid at omsetningen for de to kommende årene vil bli lavere enn summen av selskapenes omsetning før sammenslåingen. Det innebærer en nedgang fra dagens nivå på 87 milliarder, og en forventning om at gapet til IBM - 90 milliarder - vil øke. På den andre siden lover de at lønnsomheten vil øke, og tallfester besparelser på 2,5 milliarder dollar i året fra 2004.

Amerikansk presse er ellers opptatt av om sammenslåingen er noen større trussel mot Dell - svaret synes å være "nei" - og om hvordan den slår ut i forhold til Microsoft. Compaq har hatt et mye nærmere forhold til Microsoft enn HP som har hatt en langt mer solid forankring i Unix og egen programvare. Compaqs True64 Unix har i praksis vært et fremmedelement som selskapet overtok da det kjøpt Digital i 1998.

Til toppen