HP deler seg i to

Hewlett-Packard deles i to, og måleinstrumenter og datautstyr fordeles til hvert sitt selskap.

Hewlett-Packard deles i to, og måleinstrumenter og datautstyr fordeles til hvert sitt selskap.

Ifølge toppsjef Lew Platt, veier ikke synergieffektene ved å ha alt samlet i ett selskap opp for forvirringen det felles taket over begge grenene skaper i markedet. Han vil beholde to av sine sentrale verv - president og styreformann - men akter å gå av som "chief executive officer" når skillet er gjennomført.

Reorganiseringen skal ikke føre til permitteringer.

De to grenene er av svært ulik størrelse. Grenen som lager komponenter, medisinsk utstyr og instrumenter for målinger og kjemisk analyse, hadde i forrige regnskapsår en omsetning på 7,6 milliarder dollar, mens datamaskiner, skrivere og liknende solgte for 39,5 milliarder dollar. Forholdet mellom dem er med andre ord som en til fem. I siste kvartal falt instrumentgrenens omsetning med 14 prosent.

Instrumentgrenen vil satse sterkt på bildebehandling og kommunikasjon, heter det.

Datagrenen til HP har også vist svakheter de siste månedene. Det selges bra med PC-er, men til stadig lavere marginer. På tjenersiden har selskapet tapt markedsandeler, og innen Unix-tjenere har det vært en absolutt tilbakegang.

Nyheten om skillet ble svært positivt mottatt på New York-børsen. Man deler altså HP-ledelsens syn at to selskap med hvert sitt fokus vil gjøre det bedre enn når de er under samme tak.

Til toppen