HP forbi IBM i verdens PC-salg

Ifølge IDC har Hewlett-Packard solgt 46,8 prosent flere PC-er i tredje kvartal, og erobret tredjeplassen fra IBM som opplevde en salgsnedgang på 19,5 prosent.

Ifølge IDC har Hewlett-Packard solgt 46,8 prosent flere PC-er i tredje kvartal, og erobret tredjeplassen fra IBM som opplevde en salgsnedgang på 19,5 prosent.

Dette går fram av lekkasjer til amerikansk presse av kvartalsundersøkelsen som IDC offisielt legger fram i kveld norsk tid.

IDC karakteriserer PC-markedet som stabilt. Veksten i forhold til tredje kvartal i fjor er 18,3 prosent på verdensbasis, sterkest i Asia/Stillehavet og Japan. Europa vokser noe mindre enn USA. Det siste forklares dels med at Europa gjorde spesielt store investeringer i nye PC-er i forkant av år 2000, dels at man nøler ekstra med å oppgradere til Windows 2000.

I USA og Japan er forbrukermarkedet for PC-er større enn bedriftsmarkedet. I resten av verden, der forbrukermarkedet fortsatt er mindre, vokser det raskere enn bedriftsmarkedet.

Tallet for global vekst i tredje kvartal er også lekket fra Dataquest. IDCs konkurrent anslår veksten til 15,2 prosent.

Fordelt på merker forteller IDC om disse markedsandelene, målt i antall enheter, på verdensbasis:

Compaq 13,1 prosent
Dell 11,5 prosent
Hewlett-Packard 7,8 prosent
IBM 7,4 prosent
Fujitsu Siemens 5,0 prosent

Hewlett-Packard erobrer tredjeplassen fra IBM grunnet en relativ vekst på 46,8 prosent, mens IBM solgte 19,5 prosent færre PC-er enn i samme kvartal i fjor.

I USA leder Dell (20,2 prosent) foran Compaq (16,5 prosent), Hewlett-Packard (11,3 prosent), Gateway (8,6 prosent) og IBM (5,8 prosent). Der er tendensen at både Compaq og Hewlett-Packard tar inn på Dell.

Til toppen