HP fosser fram innen bærbare og bladservere

Innen skrivere og på USA-markedet går det derimot under pari, viser tall for siste kvartal.

HP fosser fram innen bærbare og bladservere

Innen skrivere og på USA-markedet går det derimot under pari, viser tall for siste kvartal.

HP meldte om høyere omsetning for juli-kvartalet, regnskapsårets tredje, enn analytikerne hadde ventet: 28 milliarder dollar mot forventet 27,4 milliarder. Det er en økning på 10 prosent fra samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet økte med 20 prosent til 2,5 milliarder dollar, mens resultatet økte med 14 prosent til 2,0 milliarder dollar. Regnskapet omfatter ikke noe av omsetningen til EDS, som HP kjøpte tidligere i år. Kjøpet, som koster HP over 13 milliarder dollar, skal sluttføres innen utgangen av august.

68 prosent av HPs omsetning kommer fra andre land enn USA. Omsetningen i Amerika-regionen økte med bare 4 prosent til 11,6 milliarder dollar, mens den økte med 16 prosent i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) – til 11,2 milliarder dollar – og med 14 prosent i Asia/Stillehavet, til 5,2 milliarder. I de ekspansive såkalte BRIC-landene – Brasil, Russland, India og Kina – økte omsetningen med 24 prosent til 2,8 milliarder dollar.

PC-avdelingen økte omsetningen med 15 prosent til 10,3 milliarder dollar. Økningen var sterkest innen bærer, med 26 prosent. Stasjonære PC-er økte med 6 prosent. Omsetningen til forbrukermarkedet økte med 15 prosent, til bedriftsmarkedet med 17 prosent. Driftsresultatet ble 587 millioner dollar, 13 prosent mer enn for et år siden. PC-salget står med andre ord for 37 prosent av omsetningen og for 23 prosent av driftsresultatet. Forholdet mellom avdelingens driftsresultat og omsetning er noe svakere enn for et år siden: 5,7 prosent mot 5,8 prosent.

Innen servere og lagring økte omsetningen med 5 prosent til 4,7 milliarder dollar. Økningen var størst innen bladservere – 66 prosent – og innen lagring, 16 prosent. Innen både industristandard og forretningskritiske servere er utviklingen laber, 2 prosent opp på begge. Marginene her er bedre enn innen PC-er: Driftsresultatet for denne avdelingen var 544 millioner dollar, og forholdet mellom driftsresultatet og omsetning økte fra 11,2 prosent i fjor til 11,5 prosent i år. Avdelingen har 17 prosent av HPs omsetning, og bidrar med 22 prosent av driftsresultatet.

Skrivere og bildeteknologi er HPs nest største avdeling målt i omsetning. Den oppnådde i juli-kvartalet en omsetning på 7,0 milliarder dollar, 3 prosent mer enn i fjor, og bidro med 1,0 milliarder dollar til driftsresultatet, også det 2 prosent mer enn i fjor. Forholdet mellom driftsresultat og omsetning er fortsatt langt bedre enn innen både PC-er og servere, og det økte fra 14,5 prosent i fjor til 15,0 prosent i år. Omsetningen av skrivere til bedriftsmarkedet falt med 5 prosent. Til forbrukermarkedet var nedgangen 14 prosent.

HP var lite villig til å utdype hva som er problemene innen skrivere og bildeteknologi, men sa til analytikerne at de er av syklisk og ikke systemisk art. Selskapet oppfatter markedet som mettet, og tror det kan ta en stund før salget tar seg opp igjen.

Innen tjenester økte omsetningen med 14 prosent til 4,8 milliarder dollar, med et driftsresultat på 574 millioner dollar, opp 38 prosent.

Innen programvare økte omsetningen med 29 prosent til 781 millioner dollar. Innen «business technology optimization», altså tidligere Mercury, var økningen 32 prosent. Avdelingen er blitt HPs mest lønnsomme, målt i driftsresultat per omsetning: Driftsresultatet ble mer enn doblet, fra 51 millioner dollar til 122 millioner, tilsvarende 15,6 prosent av omsetningen.

HPs omsetning av finanstjenester økte med 17 prosent til 680 millioner dollar.

    Les også:

Til toppen