HP kutter 9000 jobber

Skal satse på standardiserte og automatiserte datasentraler.

HP kutter 9000 jobber

Skal satse på standardiserte og automatiserte datasentraler.

HP har de siste årene vært gjennom en hard omstillingsprosess. Regnskapene for de siste kvartalene viser at de har lykkes i å effektivisere produksjonen, og gjort det langt mer lønnsomt å lage maskinvare. Derfor synes det paradoksalt at HP i dag kunngjør at de tar sikte på å kutte 9000 jobber de kommende tre årene. I dag har HP i overkant av 300 000 ansatte. Selskapet er verdens største innen IT, målt etter årlig omsetning.

Jobbkuttene er del av en plan for å utvide og automatisere datasentraler, med tanke på mer effektiv drift og større tilbud av tjenester til kundene. HP legger med andre ord om for å konkurrere bedre mot selskaper som IBM. Nye kommersielle datasentraler skal bygges med utgangspunkt i selskapets «Convergent Infrastructure», og drives under HPs egne driftsløsninger.

Planen innebærer investeringer på rundt én milliard dollar. Restruktureringen vil innebære nettobesparelser på 500 millioner til 700 millioner dollar i året.

Ifølge Tom Iannotti som leder HP Enterprise Services, er satsingen på kommersielle datasentraler et naturlig skritt videre nå da integreringen av EDS, det store drifts- og tjenesteselskapet som HP kjøpt våren 2008, er fullført.

Arbeidsplassene som elimineres, vil delvis erstattes av nye årsverk innen salg og leveranser. Nedbemanningen og omstruktureringen vil følgelig slå svært ulikt ut i de forskjellige landene der HP er tilstede.

    Les også:

Til toppen