HP kutter 9000 jobber

Skal satse på standardiserte og automatiserte datasentraler.

HP har de siste årene vært gjennom en hard omstillingsprosess. Regnskapene for de siste kvartalene viser at de har lykkes i å effektivisere produksjonen, og gjort det langt mer lønnsomt å lage maskinvare. Derfor synes det paradoksalt at HP i dag kunngjør at de tar sikte på å kutte 9000 jobber de kommende tre årene. I dag har HP i overkant av 300 000 ansatte. Selskapet er verdens største innen IT, målt etter årlig omsetning.

Jobbkuttene er del av en plan for å utvide og automatisere datasentraler, med tanke på mer effektiv drift og større tilbud av tjenester til kundene. HP legger med andre ord om for å konkurrere bedre mot selskaper som IBM. Nye kommersielle datasentraler skal bygges med utgangspunkt i selskapets «Convergent Infrastructure», og drives under HPs egne driftsløsninger.

Planen innebærer investeringer på rundt én milliard dollar. Restruktureringen vil innebære nettobesparelser på 500 millioner til 700 millioner dollar i året.

Ifølge Tom Iannotti som leder HP Enterprise Services, er satsingen på kommersielle datasentraler et naturlig skritt videre nå da integreringen av EDS, det store drifts- og tjenesteselskapet som HP kjøpt våren 2008, er fullført.

Arbeidsplassene som elimineres, vil delvis erstattes av nye årsverk innen salg og leveranser. Nedbemanningen og omstruktureringen vil følgelig slå svært ulikt ut i de forskjellige landene der HP er tilstede.

    Les også:

Til toppen