HP: Nå begynner den tøffe jobben

Hvis HP-sjef Carly Fiorina har vunnet fusjonsavstemmingen, står hun overfor tidenes jobb. 7 av 10 fusjoner feiler, og HP/Compaq står overfor enorme utfordringer. Her er listen:

Resultatet fra generalforsamlingen i går er ikke klart og ingen tall er offentliggjort. Men HP-ledelsen var tirsdag kveld klarere i sin påstand om seier enn nei-fraksjonen. Blir det et ja-flertall, kan ikke Fiorina puste ut, det er nå hun må brette opp ermene, for jobben som da står foran henne er monumental. Oppkjøpet av Compaq blir eventuelt det største i IT-bransjens historie med sine 22,1 milliarder dollar. Det nærmeste, Compaqs oppkjøp av Digital, er på under halvparten - 9,6 milliarder dollar.


I utgangspunktet har Fiorina oddsene i mot seg - 7 av 10 fusjoner feiler i å skape større verdier for aksjonærene. Og de to selskapene har store overlappende virksomheter og mange konkurrerende produkter som skal beskjæres og føyes sammen.

Den store utfordringen er å få kunder som eier produkter som skal fases ut til å bytte til andre HP/Compaq-produkter. Lykkes ikke HP med dette, feiler fusjonen.

Ifølge HP-ledelsen arbeider nå 900 HP- and Compaq-ansatte med fusjonsplanene. Selskapet planlegger å si opp 15.000 ansatte i fusjonsprosessen. Men det er ikke nok; HP har lovet å redusere kostnadene med 2,5 milliarder dollar i året.

Fiorina medgir også at det er formidable kulturforskjeller i de to selskapene. HP er kjent som et selskap dominert av "Dilbert"-ansatte, hvitfrakk-kledde ingeniører med mange penner i skjortelommen. Compaq er et selgerstyrt selskap som fokuserer mer på logistikk, selv om dette ble vannet noe ut med oppkjøpet av Digital og Tandem.

Dette gir seg utslag i mangt og mye. Fiorina har tidligere fortalt at HP har en telefonbeskjedkultur, mens Compaq bruker e-post. Der HP, med sin lange historie, har en tendens bruke erfaringer for å gjøre beslutninger, baserer Compaq seg på spådommer om markedet.

I tillegg til ren flytting av ansatte og kontorer, skal det nye selskapet eventuelt organiseres i fire følgende divisjoner:

  • Bildebehandling og skrivere. Dette er HPs domene. Beregnet årsomsetning: 20 milliarder dollar
  • PC-er, hånd-PC-er og andre apparater for tilgang til Internett. Beregnet årsomsetning 29 milliarder dollar. Selskapet vil kapre tilbake posisjonen fra Dell som verdens soleklart største PC-produsent. Hvordan PC-avdelingene skal integreres kan bli et problem. Tidligere sammenslåinger innen PC-bransjen har gitt lite gevinst. Produksjonsmodellene er helt forskjellige. HP setter alt ut, mens Compaq prøver å drive kundespesifisert, på samme måte som Dell. PC-kunder er notorisk lite lojale, og man kan ikke bokføre noen gevinst ved å slå kundebasene sammen før de faktisk kjøper noe. Det er kanskje her det er mest å hente gjennom oppsigelser.
  • IT infrastruktur, det vil si servere, lagringssystemer, samt programvare for drift og systemovervåkning. Beregnet årsomsetning 23 milliarder dollar. Her må det smertefulle kutt til, men det er samtidig her marginene ligger. Med kjøpet av Compaq har HP arvet operativsystemene VMS, OpenVMS, True 64 (Digital Unix), HP UX (Unix) og Tandems operativsystem. Disse skal prioriteres opp mot Linux og Windows XP. I tillegg får det nye selskapet en rekke prosessorer og forskjellige arkitekturer. Hvem skal fases ut, og fører utfasingen i så fall at kundene blir sur og går til Sun eller IBM i stedet?
  • Service, support, konsulent og outsourcing. 65.000 årsverk, beregnet årsomsetning 15 milliarder dollar. Det er her det fusjonerte selskapet må vokse. HP er svak på konsulentdivisjonen og det er IBMs satsing på IT-hjelp som gjør selskapet sterkt i dag. Marginene på konsulenter er bedre enn på maskinvare. HP forsøkte tidligere å kjøpe konsulentgiganten PWC.

Men HP slipper å selge noe hvis fusjonen gjennomføres - både FTC og EU har sagt ja til det nye selskapet.
Til toppen