HP Norge setter helse på verdenskartet

HP skal sammen med partnere utvikle verdens mest avanserte helseløsninger fra Norge.

HP Norge setter helse på verdenskartet

HP skal sammen med partnere utvikle verdens mest avanserte helseløsninger fra Norge.

Verdens største IT-leverandør Hewlett-Packard (HP) har besluttet å legge sitt nye europeiske Health Center of Excellence til Norge. Flere millioner skal brukes til å etablere et eget kompetansesenter som skal jobbe med IT-prosjekter i helsesektoren.

IT-giganten er representert i 170 land, men det var HP Norge som slo alle på hva de har klart å utrette av helhetlige kommunikasjonsløsninger mot digitale sykehuser.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag hos HP på Bryn, kunngjorde Roger Morberg at HP har besluttet å bygge et europeisk senter for helseteknologi i Oslo. Moberg blir direktør for senteret i i Norge, som vil bli både et kompetansesenter og et besøkssenter.

HP Norge har fått med seg sterke partnere til denne jobben. På pressekonferansen var en delegasjon med partnere fra Telenor, Microsoft, Imatis og Cisco representert, som sammen med HP skal være med på å bygge det europeiske helsesenteret i Norge.

I 2004 vant Telenor og HP sammen med sine samarbeidspartnere milliardkontrakten med Helsebygg Midt-Norge på St.Olavs Hospital i Trondheim, og senere totalkontrakten på IKT-infrastruktur til nye universitetssykehuset Ahus.

St. Olavs Hospital i Trondheim er blant Europas mest moderne sykehus med trådløse nett og bærbart IT-utstyr til alle ansatte. Også Akershus universitetssykehus (Ahus) har som mål å bli Europas mest moderne sykehus innen høsten 2008.

Digitalisering av helsevesenet innebærer blant annet at legene erstatter diktafonen med en trådløs tastaturskjerm som skriver inn all pasientinformasjon bare en gang mot en felles informasjonsbase.

Senteret etableres foreløpig i HPs lokaler og blir utstyrt som et sykehus, med to komplette pasientrom, vaktrom og et tilhørende demonstrasjonsrom.

Det siste innen helseteknologi blir tilgjengelig ved senteret og vil kunne presenteres for helseinstitusjoner og interessenter fra hele Europa. Samtidig vil senteret benyttes til forsknings- og utviklingsformål.

HP legger ned betydelige ressurser i dette prosjektet som allerede har vakt stor interesse.

- Senteret vil gi norske selskaper med attraktive løsninger og kompetanse muligheter til å nå et internasjonalt marked, sier Roger Morberg.

Trine Strømsnes, europeisk leder for Ciscos helsesatsing, sier til digi.no at Cisco allerede har trukket mange kunder utenfra. Over 500 kunder fra alle verdensdeler har nå avlagt besøk til de digtale sykehusene i Norge.

- Vi har hatt kunder fra hele verden, fra Dubai og Canada til Australia. Vårt mål er sammen med partnere å legge inn et besøk hver måned for å vise globale kunder moderne løsninger, sier Strømsnes.

Telenor Norge ser på helsesektoren som et viktig satsningsområde har gjennom avtalene med Helsebygg Midt-Norge/St. Olavs Hospital og Nye Ahus etablert en kompetanse av helhetlige kommunikasjonsløsninger og infrastruktur til større virksomheter.

Microsofts teknologiplattform er sentral i IT-miljøene i helseforetakene. Det gjelder ikke minst i løsninger som Imatis leverer.

Morten Andresen, administrerende direktør i Imatis ser på senteret som et viktig internasjonalt springbrett for helseproduktene som er utviklet ved blant annet St. Olavs Hospital og nye Ahus.

– Vi opplever stor interesse fra en rekke internasjonale sykehus og vi har allerede signert flere kontrakter. Senteret vil være viktig for videreutvikling og testing av produkter. Vi vil også benytte det til studentoppgaver og demonstasjoner av det digitale sykehuset til felles kunder, sier Andersen.

Cisco leverer Cisco Medical Grade Network som plattform, og Cisco Clinical Connection Suite, basert på deres globale løsninger for helsesektoren. Løsningene er utviklet med tanke på de spesielle krav som helsesektoren stiller til en skalerbar, redundant, responsiv og sikker infrastruktur, og mot de økende krav til kvalitet og produktivitet som eksisterer i helsesektoren.

Bygging av senteret er påbegynt, og det ventes ferdigstilt i juni i år.

Dette blir senteret som Europas helseaktører skal besøke for å forstå og se på mulighetene av IT-teknologi innen helse. Senteret vil jobbe tett med sykehusekspertise og myndigheter og koordinere og sikre effektiv utnyttelse av kjerneteam og nøkkelressurser.

Til toppen