HP Norge skal rydde i IT-kaos

Norske Skog har gjennom oppkjøp skapt et totalt IT-kaos. Nå skal HP-sjef Frode Haugli rydde opp.

Norske Skog har gjennom oppkjøp skapt et totalt IT-kaos. Nå skal HP-sjef Frode Haugli rydde opp.

Norske Skog har vokst til å bli et ekte multinasjonalt selskap og er nå en av verdens største papirprodusenter. Dette har skjedd gjennom en rekke oppkjøp og sterk ekspansjon siden 2000. Norske Skog har nå 24 fabrikker spredd over hele verden.

Men nå knaker byggverket, for oppkjøpene har gitt Norske Skog et nesten underholdene IT-kaos som er dyrt i drift og krever mye integrasjon. Her er hva selskapet sitter på:

Norske Skog forteller at de har hele åtte forskjellige epost-systemer og 21 portaler i sine forskjellige virksomheter rundt i verden. I tillegg har selskapet hele ni forskjellige ERP-systemer, hvorav fem er forskjellige SAP-installasjoner, skriver Finansavisen.

I prosent av omsetningen bruker ikke Norske Skog så mye på IT - 1,8 prosent av omsetningen, men det beløper seg likevel til 450 millioner kroner.

Dette skal nå HP Norge hjelpe Norske Skog med å effektivisere. Kontrakten er nok kjærkommen for HP Norge-sjef Frode Haugli som mistet gigantkontrakten med EDB/Telenor til IBM.

Norske Skog skal kutte kostnadene med 30 prosent - 150 millioner kroner inne 2006. I tillegg til oppryddingen, skal HP drifte 4600 PCer over hele verden.

Avtalen har en ramme på 300-500 millioner kroner fordelt over seks år.

Til toppen