HP offentliggjør sine leverandører

HP tror økt synlighet vil bidra til bedre kvalitet og større bevissthet om miljø og helse.

HP tror økt synlighet vil bidra til bedre kvalitet og større bevissthet om miljø og helse.

HP har offentliggjort en oversikt over sine største leverandører, går det fram av en pressemelding. Selskapene på listen representerer 95 prosent av HPs utgifter til innkjøp av materialer, produksjon og fremstilling verden over.

Listen er lagt ut på HPs nettsted: Supply Chain Responsibility.

HP mener de er først ute blant store teknologiselskap om et slikt tiltak. Målet er å fremme gjennomsiktighet og fremskritt. HP tror det vil bidra til å øke standarden i leverandørkjede, og at økt synlighet vil bedre arbeidsvilkår, helse, sikkerhet, miljø og etikk.

Til toppen