HP og Apple utpekt som miljøsyndere

Miljøvern-organisasjonen Greenpeace har utpekt HP og Apple som to av IT-bransjens verste IT-syndere. Greenpeace hevder at HP står for Harmful Products, skadelige produkter.

Greenpeace hevder at HP og Apple bruker såkalte bromerte flammehemmere i sin produksjon. Bromerte flammehemmere som tetrabisphenol A brukes i produksjon av kretskort, men stadig flere faser ut bruken fordi noen typer kan gi kreft.

Til toppen