HP og Dell skal dele helse-kontrakt

HP og Dell skal dele helse-kontrakt

HP-sjef Eivind Roald skal sammen med Dell og Ementor dele en stor helse-kontrakt.

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) har inngått en 4-årig avtale med HP. Avtalen innebærer at HP vinner en storkontrakt til en verdi av mellom 130 til 160 millioner per år over en varighet på fire år.

HP har allerede en god fot innen helsesektoren, med IKT-entreprisene sammen med Telenor til Helsebygg Midt-Norge (nye St. Olavs hospital) og nye Akershus Universitetssykehus (nye AHUS).

Avtalen med HINAS som har alle helseforetak i regionene Helse Vest, Helst Midt-Norge og Helse Nord, dreier seg om innkjøp av PC, server, nettverk, printløsninger og tilhørende IKT-utstyr. I tillegg omfatter avtalen en opsjon for uttak av konsulenttjenester.

- Vi ser dette som en viktig byggestein i vår strategi om at HP skal være den ledende leverandøren av produkter og løsninger for det digitale sykehus, sier Arild Westbye direktør for PCer og aksessutstyr i HP Norge.

Til toppen