HP og Ergogroup i nye avtaler

Ergogroup har valgt HP som leverandør av servicedesk og overvåkning, går det fram av en pressemelding.

Det er inngått to separate avtaler.

Den ene innebærer at HP skal levere HP Service Manager som en sentral servicedesk og prosesstøtteverktøy for hele Ergogroup.

Avtalen om overvåkning består av leveranse av en overvåkningsløsning for deler av Ergogroups servere, nettverk og applikasjoner.

Begge avtaler har en varighet på minimum tre år.

Ifølge Ergogroup gir avtalene et bedre grunnlag for å etablere felles løsninger og mer effektiv drift.

Til toppen