HP og Kantega sammen om ID-systemer

HP og Kantega har inngått partnerskap for å erobre det norske markedet for ID-håndtering.

HP og Kantega har inngått partnerskap for å erobre det norske markedet for ID-håndtering.

HP Norge og Kantega vil erobre det sterkt voksende markedet for identitetshåndtering (identity management). Partnerskapet gjør Kantegas kompetanse innen public key infrastructure (PKI) og digital signatur til en del av HPs tilbud. I tillegg vil Kantega gå til markedet med HPs programvareportefølje OpenView som har løsninger for digital ID.

Kantega har egenutviklede løsninger for digital ID. Kantega Secure Identity gir støtte for nasjonale identitetsløsninger som BankID og Buypass. Som en del av partnerskapet blir også HPs programvareløsninger OpenView Select Identity, OpenView Select Access og OpenView Select Federation en del av tilbudet fra Kantega.

For Kantega åpner dette for et internasjonalt marked gjennom HPs globale leveransenett.

Til toppen