HP- og SGI-veteran får ansvar for Microsofts forbrukeravdeling

Abonnementsordninger for programvare tvinger Microsoft over på en ny økonomisk modell. Steve Ballmer reorganiserer for tredje gang på tolv måneder, og gir HP- og SGI-veteran Rick Belluzzo (bildet) ansvaret for en utvidet forbrukeravdeling.

Abonnementsordninger for programvare tvinger Microsoft over på en ny økonomisk modell. Steve Ballmer reorganiserer for tredje gang på tolv måneder, og gir HP- og SGI-veteran Rick Belluzzo (bildet) ansvaret for en utvidet forbrukeravdeling.

Microsoft begrunner reorganiseringen med behovet for å trekke større fortjeneste ut av forbrukermarkedet. Næringslivet og brukere i det offentlig bidrar stadig mer til Microsofts omsetning, mens selskapet sakker akterut på forbrukermarkedet.

Reorganiseringen vil også gjøre det enklere å finne en "strukturell løsning" hvis Microsoft skulle tape søksmålet fra de amerikanske myndighetene. Microsoft avviser at dette skulle være noe motiv. Selskapet har kategorisk avvist restrukturering eller oppdeling som gangbart alternativ.

Reorganiseringen bekrefter det digi.no skrev i mars, at Microsoft reorganiseres i fire grupper rettet mot henholdsvis forbrukere, yrkeslivet, utviklere og plattformer. Ledelsen som er utpekt for de tre siste - Paul Maritz for utviklerverktøy, Bob Muglia for produkter til yrkeslivet og Jim Allchin for plattformer - er den samme som i mars. Det er ikke knyttet noen spesielle kommentarer til Maritz' status, enda han kunngjorde i juli at han ønsker å trekke seg tilbake (se Paul Maritz vil trekke seg fra Microsoft).

Det nye som er offisielt bekreftet nå, er at forbrukergruppen skal ledes av Rick Belluzzo, mannen som forlot skriverdivisjonen i Hewlett-Packard for å bli toppsjef i SGI, og som trakk seg fra SGI i sommer til dette selskapets store lettelse, etter å ha ført det ut i store økonomiske problemer. (Se artikkelen Under Bob Bishop sikter SGI mot å forandre verden.)

Da Belluzzo ble ansatt, het det at han skulle ha ansvar for portalen MSN.com (se artikkelen Microsoft bråstopper etter store Internett-tap). Portalen hører organisatorisk under forbrukergruppen, sammen med web-baserte applikasjoner, Internett-tilgang, produkter for hjemmemarkedet, WebTV og liknende bokser, og aktiviteter mot detaljist. Gruppen er også gitt ansvaret for forholdet til leverandører av forbrukerelektronikk og kabel-TV-operatører.

Belluzzo får med andre ord ansvaret for områder som står helt sentralt i Ballmers omlegging av Microsofts forretningsstrategi, fra salg av Office og Windows til satsing på programvareutleie, kabel-TV, forbrukerelektronikk og infrastruktur for multimedia web.

Plattformgruppen har ansvaret for alt som har med operativsystemer å gjøre, samt en divisjon for Internett-løsninger for lyd og video.

Yrkeslivsgruppen - offisielt kjent som "business productivity" - har ansvaret for suitene Office og BackOffice, programvare for innretninger som kan tenkes å supplere tradisjonelle PC-er for nettilgang i organisasjoner, samt nye tilbud for Office-funksjonalitet som abonnementstjeneste.

Utviklergruppen har med SQL Server, Visual Studio og andre utviklingsverktøy å gjøre.

Til toppen