HP oppjusterer tallene for andre kvartal

IT-giganten HP leverer bedre resultater for andre kvartal på grunn av et forlik med amerikanske skattemyndigheter etter en flerårig revisjon.

Forliket øker kvartalets overskudd med 443 millioner dollar. Dermed endte overskuddet i andre kvartal på 1,9 milliarder dollar.

HP rapporterte tallene for andre kvartal 16. mai og ifølge selskapet måtte de justere tallene fordi avtalen med amerikanske skattemyndigheter ble signert før de finansielle erklæringene ble overlevert verdipapirmyndighetene.

Til toppen