HP overgikk forventningene

HPs kvartalsregnskap overgikk forventningene, og Mark Hurd tror det blir enda bedre dette kvartalet.

HPs kvartalsregnskap overgikk forventningene, og Mark Hurd tror det blir enda bedre dette kvartalet.

HP har offentliggjort regnskapet for kvartalet fram til 31. juli, det tredje i selskapets regnskapsår. Mens andre store IT-selskaper, blant dem Dell, har skuffet, overgår HP forventningene. Da tallene ble kjent etter børsens stengetid, økte aksjekursen med 6 prosent.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 9,9 prosent til 20,8 milliarder dollar. Analytikerne hadde ventet 20,5 milliarder dollar.

HP benyttet anledningen til å repatriere til USA 14,5 milliarder dollar tjent i utlandet, etter nye amerikanske regler. Det gjør at selskapet bokfører en ekstraordinær utgiftspost på 988 millioner dollar. Med dette fratrekket er resultatet 73 millioner dollar, mot 586 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Korrigerer man for denne posten, er resultatet for juli-kvartalet 1,1 milliarder dollar, tilsvarende 0,36 dollar per aksje. Analytikerne hadde ventet 0,31 dollar per aksje.

PC-avdelingen økte omsetningen med 8,5 prosent til 6,4 milliarder dollar, og mangedoblet resultatet fra 23 millioner dollar til 163 millioner.

Server- og lagringsavdelingen økte omsetningen med 21 prosent til 4,0 milliarder dollar. Fjorårets underskudd på 211 millioner dollar er vendt til et overskudd på 150 millioner dollar.

Skriveravdelingen økte omsetningen med 5,4 prosent til 5,9 milliarder dollar, men opplevde en nedgang i overskuddet på 7,8 prosent til 771 millioner dollar.

Innen tjenester økte HP omsetningen med 8,6 prosent til 3,8 milliarder dollar. Også her ble resultatet noe svekket, med over 18 prosent til 256 millioner dollar.

Programvareavdelingen var den eneste som tapte penger, nærmere bestemt 40 millioner dollar mot 48 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Men omsetningen økte med 10,7 prosent til 249 millioner dollar.

HPs toppsjef Mark Hurd gjorde seg bemerket i sin tid som NCR-leder med sine forsiktige prognoser som han alltid realiserte med god margin. For inneværende kvartal venter han et resultat mellom 0,44 dollar per aksje og 0,47 dollar. Før det hadde analytikerne sagt de trodde på 0,43 dollar per aksje for oktober-kvartalet. Hurds anslag over omsetningen er 22,4 milliarder dollar til 22,8 milliarder, i tråd med analytikerne.

I sommer varslet HP at de vil kutte 14.500 årsverk. Hurd mener det vil gi besparelser på 1,9 milliarder dollar neste regnskapsår.

    Les også:

Til toppen