HP profilerer seg som programvareleverandør

- Programvare stod for to milliarder dollar av fjorårets samlede omsetning på 50 milliarder, sier direktør Derek Weeks i Hewlett-Packard. - Vi er verdens sjette største programvarehus.

- Programvare stod for to milliarder dollar av fjorårets samlede omsetning på 50 milliarder, sier direktør Derek Weeks i Hewlett-Packard. - Vi er verdens sjette største programvarehus.

I kvartalsregnskapet som Hewlett-Packard offentliggjorde for første kvartal i sitt nye regnskapsår, er programvare fortsatt kategorisert under "computer systems". Men det heter at programvare økte med 21 prosent. Hovedproduktet, driftsverktøyet OpenView, økte med 38 prosent. Det må være spesielt oppmuntrende, siden Weeks opplyser at OpenView solgte for mer enn en milliard i regnskapsåret som ble avsluttet 31. oktober i fjor.

Den tradisjonelle inndelingen i HP er bildehåndtering og utskrift (20,5 milliarder dollar i omsetning i fjor), datasystemer (20,5 milliarder), IT-tjenester (7,1 milliarder) og "annet" (1,6 milliarder). Instrumentering er som kjent, lagt ut til Agilent Technologies.

Derek Weeks leder HPs globale markedsarbeid med tjenestetilbydere - "service providers" - HPs sekkebetegnelse for teleoperatører, og tilbydere av Internett, applikasjonstjenester og liknende. Disse er de største avtakerne av HPs programvare. Han er i Norge for å bistå med den omorganiseringen som det nye fokuset på programvare krever også i HP Norge. Omorganiseringen har allerede ført til at Heidi Nordby Lunde er ansatt i stillingen som markedsansvarlig for programvare.


- Fjorårsregnskapet var første gang vi så på programvare som et eget segment, sier Weeks til digitoday.no. - Nå vil vi se på programvare som et eget område, utenom maskinvare, periferiutstyr og konsulentvirksomhet. Vi tror vi er inne i en utvikling der vi vil likne stadig mindre på selskaper som Dell, Compaq og Sun, og stadig mer på IBM.

Programvareprofilen skal bygges rundt to merkevarer. Det ene er det tretten år gamle driftsverktøyet og etablerte varemerket OpenView. Alt det øvrige samles som en "suite" under betegnelsen NetAction. OpenView omfatter rundt 35 produkter, NetAction et titalls.

- NetAction integrerer vår Internett-orienterte programvare med e-handelsinfrastrukturen vi overtok da vi kjøpte Bluestone Software, forteller Weeks. - Bluestone tilbyr en fleksibel, skalerbar og feiltolerant infrastruktur for e-handelsapplikasjoner.

Bluestone-produktene heter Total-e-Server (tidligere Sapphire/Web), Total-e-Transactions, Total-e-Mobile og så videre.

- Blant kjente HP-produkter som inngår i NetAction er brannmurer, snokovervåkning og andre sikkerhetprodukter, blant dem Virtualvault, som brukes av finansinstitusjoner verden over for å beskyttet verdier på til sammen 7000 milliarder dollar. Et annet NetAction-produkt er Smart Internet Usage, et driftsprodukt for tilbydere, med spesielle ferdigheter for å integreres mot blant annet faktureringssystemer.

Innen drift, erkjenner Weeks at Computer Associates er den ledende leverandøren, og at HP veksler med IBM-selskapet Tivoli om andre plassen.

- Overfor tilbydere er vi verdens ledende leverandør av driftsverktøy. I USA er andelen vår 67 prosent av dette markedet. NetAction vil utfylle vårt grep om dette markedet, ved å tilby infrastruktur og sikkerhet som er tett integrerbart mot drift.

I over ti år har HP hatt et nært forhold til databaseleverandøren Oracle. I det siste er dette forholdet trappet opp, blant annet ved at HP leverer "jernet" til Oracles pågående serverkonsolidering.

- Vi samarbeider nært med Oracle også innen programvare, og vi har ingen produkter som konkurrerer mot Oracle, forsikrer Weeks.

Blant HPs programvarekunder er Cisco, America Online, Amazon.com, E-Trade og Charles Schwab - og i Norge både Nextra og Telenor sentralt. Produktene leveres også til plattformer som konkurrerer med HPs egen HP-UX, blant dem Windows og Solaris. Det satses på både Java og Microsofts .Net.

Til toppen