HP satser på intelligent kjøling i datarom

HP satser på intelligent kjøling i datarom

Intelligent kjøling kan gjøre det opptil 40 prosent rimeligere å eie og drive et datarom.

I juni 2003 fikk HP innvilget et patent de hadde søkt om i høsten 2001, for intelligent kjøling av datasentraler: Smart cooling of data centers.

Da var forskningsinnsatsen allerede kjent gjennom en pressemelding som beskrev hvordan man skulle bruke modeller for varmestrømming og et nettverk av distribuerte sensorer for å fordele kjøleinnsatsen der det faktisk er behov for den, i stedet for å kaste bort kjøling i områder der driftstemperaturen ikke står i fare for å overstige grenseverdien.

HP har informert utvalgte amerikanske medier om at de i dag har til hensikt å komme med en formell kunngjøring om at denne teknologien snart vil bli tilgjengelig som et produkt, døpt Dynamic Smart Cooling.

Løsningen kommer på markedet til sommeren, opplyser HP til blant annet Wall Street Journal og News.com.

Den innebærer at en varmestrømningsmodell av datarommet innhenter informasjon fra sensorer plassert omkring serverne og de andre maskinene i rommet, og at denne modellen styrer hvilke kjøleanretninger som skal aktiveres og til hvilken grad. Modellen skal også kunne gi anvisninger dersom en mer hensiktsmessig plassering av datautstyret kan tenkes å kreve mindre energi til avkjøling.

Ifølge HP brukes det i dag mer strøm på å kjøle ned datasentraler enn på å holde serverne i gang.

Med deres produkt, vil kjølekostnadene kunne reduseres med mellom 20 prosent og 40 prosent, mest for de mindre datasentralene der kjøleanlegget som regel er mindre avansert og følgelig relativt mindre effektivt.

En annen fordel HP forespeiler, er at man vil kunne øke servertettheten i datarommet, fordi man vil ha et utgangspunkt for mer nøyaktig å vurdere hvordan det vil slå ut i forhold til kjølebehovet.

HP håper antakelig også at bedre kjøling vil senke terskelen for å investere i bladservere, en teknologi som er avhengig av avansert kjøling.

Til toppen