HP-sjef demper forventningene

Carly Fiorina dempet analytikernes forventninger til HP, samtidig som hun gjentok at Compaq-integreringen går raskere og bedre enn spådd.

Carly Fiorina dempet analytikernes forventninger til HP, samtidig som hun gjentok at Compaq-integreringen går raskere og bedre enn spådd.

Hewlett-Packard-sjefene har satt av to dager til møter med analytikere. Selskapet la nylig fram gode tall for fjerde kvartal i regnskapsåret som ble avsluttet 31. oktober. I forhold til tendensen spådd i juni, og som tilsynelatende ble bekreftet av kvartalstallene, søkte topppsjef Carly Fiorina å dempe forventningene.

Les også

På den positive siden sa Fiorina at de årlige innsparingene forbundet med oppkjøpet av Compaq anslås til tre milliarder dollar, mot tidligere anslag på 2,5 milliarder dollar. Integreringen av de to selskapene vil være avsluttet innen utgangen av oktober 2003, ett år foran den opprinnelige planen.

På den andre siden sa Fiorina at omsetningen i regnskapsåret 2002-2003 ville vokse med bare to til fire prosent, ikke som antatt i juni med fire til seks prosent. Skrivere vil gå bedre enn ventet, mens servere og lagringssystemer vil gå dårligere. Her ble det seinere vist til omkostninger forbundet med omleggingen av de store Alpha- og PA-Risc-baserte serverne til den nye 64 biters Itanium-prosessoren fra Intel.

Innen PC-er forventes balanse i inneværende kvartal, og et overskudd i neste kvartal.

Til toppen