BEDRIFTSTEKNOLOGI

HP-sjef vil satse på nettskyen og «app store»

Leo Apotheker la fram ny strategi for verdens største IT-selskap etter omsetning.

HP-sjef Leo Apotheker vil satse på nettskyen og sammenkoplingsbarhet gjennom WebOS. Han vil ta igjen IBM og Oracles forsprang innen programvare gjennom oppkjøp. Ett oppkjøp, Vertica, danner basis for en ny satsing innen beslutningsstøtteog forretningsanalyse.
HP-sjef Leo Apotheker vil satse på nettskyen og sammenkoplingsbarhet gjennom WebOS. Han vil ta igjen IBM og Oracles forsprang innen programvare gjennom oppkjøp. Ett oppkjøp, Vertica, danner basis for en ny satsing innen beslutningsstøtteog forretningsanalyse. Bilde: HP
15. mars 2011 - 13:52

I går startet HP sin tre dager lange samling for investorer, presse og analytikere, HP Summit 2011, i San Francisco. Leo Apotheker, som tok over som toppsjef i HP i november i fjor, brukte, som ventet, anledningen til å legge fram en ny strategi for verdens største IT-selskapet, målt etter omsetning.

Apothekers forgjenger, Mark Hurd, som ledet HP fra mars 2005 til august 2010, greide å kombinere omfattende kostnadskutt med en omsetningsvekst på gjennomsnittlig 8 prosent i året. Kostnadskuttene reduserte staben med 48.000 årsverk. De gikk også ut over forskning og utvikling: Da Hurd tiltrådte som toppsjef, sto forskning og utvikling for 4 prosent av omsetningen. Da han gikk av, var andelen nede i 2,3 prosent. Hurd satset også sterkt på oppkjøp. Ifølge Bloomberg kostet nedbemanningene og oppkjøpene under Hurd til sammen 24,3 milliarder dollar.

Tiltakene fikk HP til å framstå som et svært lønnsomt og allsidig selskap. Det er alene blant IT-verdenens giganter med et solid fotfeste blant både forbrukere – hovedsakelig gjennom skrivere og pc-er – og i bedriftsmarkedet.

Da Hurd gikk av, raste aksjekursen. Dagens aksjekurs er fortsatt ti prosent lavere enn i august i fjor.

Regnskapstallene som HP leverte i februar tyder på at omsetningen er inne i en periode med langt lavere vekst enn under Hurd.

Analytikere ser for seg en vekst på 3,7 prosent i inneværende regnskapsår, og 4,4 prosent i neste, skriver Bloomberg. Salget av pc-er til forbrukermarkedet falt med 12 prosent i januarkvartalet, regnskapsårets første.

Dette viser noe av utfordringene som Apotheker står overfor: Han må få fart på omsetningen, han må tilfredsstille engstelige investorer som skjeler til aksjekursen, og han må klare seg uten ytterligere kostnadskutt.

Apothekers tiltak for å berolige investorer på HP Summit var svært enkelt: For første gang på 13 år økes utbyttet som HP skjenker til sine aksjonærer. Raten er økt med hele 50 prosent, fra 0,08 dollar per aksje hvert kvartal til 0,12 dollar per aksje.

Strategien som Apotheker la fram, bygger på HPs åpenbare styrker: solid økonomi, bredt utvalg av teknologi innen både maskin- og programvare, forankring i både forbruker- og bedriftsmarkedet, samt anerkjente løsninger og tjenester innen infrastruktur i det HP kaller «konvergent infrastruktur». Den bygger også på anerkjente teknologiske trender, som offentlige og hybride løsninger basert på nettskymodellen, overgang til å levere stadig mer programvare i form av tjenester, og stadig mer salg av programvare gjennom egne nettbutikker. Den erkjenner den rollen forbruker-IT nå spiller som modell for hvordan bedrifter bør innrette sine IT-tjenester, med samhandling, sosiale tjenester og så videre.

De første reaksjonene går ut på at Apotheker ser ut til å ha staket ut en troverdig kurs, men at flere detaljer må komme på plass før den er fullt ut overbevisende. Han formidlet en oppfatning av at HP er en gigant midt oppe i en vanskelig omleggingsprosess, og at denne prosessen ser ut til å orientere seg i riktig retning.

Apotheker pekte ut tre strategiske områder for HP: nettskyen, sammenkoplingsbarhet («connectivity») og programvare. Disse områdene gjelder for både forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet.

Teknologisk sett uttrykker nettskyen, nå kalt HP CloudSystem en videreføring av dagens «konvergent infrastruktur». I forhold til HPs nåværende forretningsmodell innebærende den svært omfattende endringer. Bedriftskunder som lar seg friste av nettskyen, vinker farvel til en måte å bruke IT som HPs hele eksistens hviler på: De har kjøpt servere, driftsprogramvare, infrastruktur, lagring og så videre. Nå er de på veg til en verden der de skal kjøpe mindre av alt dette, og heler leie tjenester fra nettskyen.

Forretningsmålet til HP i nettskyen uttrykkes følgelig slik: Å bli kundenes betrodde partner i overgangen fra den tradisjonelle til den hybride verden. Apotheker ønsker fortsatt å selge pc-er og servere, men han skjønner at nettskyen frister. Derfor må han satse på to hester, og overbevise kundene om at nettskyen alene duger ikke. Man må være hybrid, i overskuelig framtid. HP skal ikke bare stå for teknologi, men også for tjenester, også infrastruktur- og plattformtjenester.

HPs første virkelige nye tiltak i nettskyen, blir å opprette en «app store» orientert mot både bedrifter, forbrukere og utviklere.

Denne nettbutikken skal selge alt fra enkle mobilapplikasjoner til avanserte bedriftsløsninger. Den skal støtte mange språk, og den skal være åpen for tredjepart. Apotheker antydet at også «store tyske leverandører» kunne la seg friste. Les SAP, toppsjefens forrige arbeidsgiver.

HP sier de vil klarere den kommende butikkens applikasjoner med tanke på sikkerhet og interoperabilitet, slik at butikken framstår som pålitelig i tillegg til åpen. Den skal støttes av en nettskyløsning som sørger for å tilpasse tjenestene til den fysiske klienten som kunden bruker. Apparatene som brukes til å aksessere nettbutikken vil få tilgang til de tjenestene som er relevante for dem.

Sammenkoplingsbarhet uttrykker et ønske om at nettskyen skal kunne brukes til tjenester der ulike apparater kommuniserer med hverandre, som pc og mobiltelefon, kamera og skriver og så videre. WebOS ser ut til å være det vesentlige stikkordet her. Apotheker lovet å gjøre WebOS tilgjengelig som tillegg til pc-nettlesere innen årsskiftet. Han lovet også at HP fra neste år skal levere 100 millioner WebOS-apparater i året. Disse apparatene omfatter pc-er, nettbrett, mobiltelefoner og skrivere.

HP lover – i samarbeid med sitt «økosystem av partnere» – å levere «kontekstbevisste opplevelser for forbrukere, små og mellomstore bedrifter og store bedrifter».

Det er bemerkelsesverdig at Apotheker legger ut om dette utelukkende i forbindelse med WebOS. Uttrykket «åpne standarder» nevnes ikke i noe av det materialet HP har lagt ut om seansen.

Det siste strategiske området er programvare.

Dette lå i kortene: Hva annet skulle poenget være med å tilby HP-roret til en tidligere SAP-sjef?

HP har mye å bygge på: De har et omfattende tilbud inne drift, som åpenbart kan utvides til verktøy for å administrere virtualiserte miljøer og miljøer i den hybride mellomfasen. De har også markedets mest utbredte produkter for å teste og optimalisere applikasjoner med tanke på maksimal ytelse. De har løsninger for lagring og for sikkerhet.

Det som mangler, er et tilbud innen beslutningsstøtte og analyse.

Her lover HP å satse stort på sanntidsanalyse av «Big Data», altså fellesløsninger for å trekke innsikt fra samlinger av både strukturert og ustrukturert data. Det skal bygges på HPs kjøp av Vertica, som ble kjent 14. februar og som skal fullføres i løpet av andre kvartal. Verticas teknologi har høstet mye ros for sine evner til å analysere store mengder data i høy tempo, og for å kunne skalere etter behov.

Apotheker presiserte at dette kjøpet vil la HP innhente forspranget til IBM og Oracle innen beslutningsstøtte og forretningsanalyse, med hjelp av ytterligere oppkjøp. Oppkjøp ser også ut til å legges til grunn for en varslet satsing på sikkerhetsløsninger.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.