HP skisserer femårsplan for lagring

HPs Carly Fiorina har lagt opp en femårsplan der lagring realiseres som nettverk av «smarte celler».

HPs Carly Fiorina har lagt opp en femårsplan der lagring realiseres som nettverk av «smarte celler».

Med den kombinerte ekspertisen fra Compaq og Digital, skulle Hewlett-Packard ligget godt an innen lagring. Tallene sier noe annet. I sommer fikk dårlig lønnsomhet toppsjef Carly Fiorina til å bytte ut lederne innen avdelingen for servere og lagring. En IDC-rapport denne uka viste at HP taper terreng innen lagringssystemer – og at markedet, særlig for lagringsprogramvare, er i sterk vekst.

I går holdt HP et storstilt arrangement for å lansere selskapets nye giv innen lagring, «HP Americas StorageWorks Conference 2004», med oppsjefen som innledende foredragsholder. Fiorina skisserte en femårsplan for HPs satsing innen lagring, under merkelappen «StorageWorks Grid».

StorageWorks Grid er en strategi HP har arbeidet med lenge. Ideen er at lagring skal omfatte tjenester som arkivering, søk, gjenfinning, sikkerhetskopiering, virusbeskyttelse med mer, og at det skal løses av intelligente nettverk av såkalte «smarte celler». Den første enheten basert på dette prinsippet er et apparat kalt «StorageWorks Reference Information Storage System» (RISS) som HP kunngjorde i mai i år.

RISS er bygget opp av et antall «smarte celler». Den tar seg av lagring og arkivering av e-post og dokumenter i Microsoft Office-formater, og tilbyr superraske søk og gjenfinning. En tidlig referansekunde på RISS er Nasdaq-børsen i New York, som for å kombinere hensyn til lovverk og egen drift, er nødt til å redusere tiden det tar å lete opp en bestemt e-postmelding til et absolutt minimum. RISS ble lansert først i en utgave med 4 terabytes, som ble supplert med en én terabyte utgave i går.

Fram til utgangen av 2008 skal konseptet med smarte celler gradvis utvides, og visjonen om svært skalerbare, fleksible, selvkonfigurerende og tjenesterike lagringsenheter realiseres.

Overgangen til StorageWorks Grid skal være gradvis, både for HP og for kundene. HP lanserte for eksempel nylig et enormt lagringsskap, XP12000, som selskapet påstår går alt EMC kan tilby en høy gang. XP12000 prøver nok ut en del av konseptene bak StorageWorks Grid, men bygger ikke selv på smarte celler. I praksis er det en Hitachi-maskin utstyrt med HP-programvare.

For kundene er gradvis overgang en dyd av nødvendighet. HP understreker derfor at kommende StorageWorks Grid-produkter vil kunne brukes til å innlemme eksisterende lagringssystemer, også fra andre leverandører, inn i det sentraliserte og lettstyrte StorageWorks Grid-systemet.

Smarte celler

Sentralt i HPs lagringsarkitektur er den «smarte cellen». En smart celle inneholder en egen regneenhet, altså en CPU, egne lagringsmedier som disker og tape, og koplinger til det øvrige gitteret, eventuelt også cache minne. Maskinvaren skal bygge på industristandard komponenter, og følgelig være rimelig. Det tenkes ulike typer celler, beregnet på forskjellige typer oppgaver. En arkiveringscelle kan ha både disk og tape, mens celler som skal levere mer dynamiske tjenester har bare disker.

I hver smarte celle er det nedfelt to typer programvare: fellesvare for å håndtere de grunnleggende funksjonene som alle celler må ta del i, og tjenestespesifikkvare avhengig av den enkelte celles spesielle oppgave.

Smarte celler skiller seg fra hverandre i for eksempel lagringskapasitet og ytelse, og i hva slags tjenester de skal levere – arkiv, sikkerhetskopiering, filer, virusvern med mer. Celler med samme funksjon, samles automatisk i egne domener. Under bestemte forhold kan fysisk like celler flyttes mellom domener, avhengig av hva slags oppgaver det er mest presserende å ta seg av i øyeblikket. Tanken er at dette skal kunne skje automatisk, etter gitte regler.

Bildet nedenfor viser forskjellen mellom en høyytelses celle og en arkivcelle.

For omverden, altså for applikasjonene og administratorene, skal HPs lagringsgitter fortone seg som ett enhetlig system. Bare unntaksvis skal det være nødvendig for en administrator å forholde seg til individuelle celler, og det er når mekanikken svikter, og en celle må byttes ut eller repareres. Gitteret skal selv kunne sørge for å forbigå sviktende celler, og omfordele tjenestene de skulle tatt seg av.

Fiorina brukte selv uttrykket «lagringsnirvana» da hun la fram strategien. Hun la vekt på hvordan kombinasjonen av standard maskinvare og intelligent arkitektur vil bidra til å senke kostnadene, samtidig som man får mye bedre tjenester. Nasdaqs nye RISS sparer 300.000 dollar i årlige driftsutgifter sammenliknet med forgjengeren fra EMC, ifølge HP, og det er nok med ett opprivende søk etter den ene e-postmeldingen blant mange millioner for at hele investeringen skal lønne seg. Målet for StorageWorks Grid-teknologien er å tilby fullverdig søk gjennom tre milliarder poster, med gjenfinning på under tre sekunder.

Tre nye slagord er lansert, for å formidle hva hele «visjonen» dreier seg om: «Growth without limits», «Change without chaos» og «Simplicity without compromise».

StorageWorks Grid skal legges ut i faser, og HP ser for seg at gitterteknologien gradvis tar over for dagens løsninger i løpet av 2006 til 2007. Denne figuren brukes til å illustrere hva man mener:

Brun bakgrunn er produkter med den nye arkitekturen, gul bakgrunn indikerer tradisjonell arkitektur. «Scalable File Share» er en løsning beregnet på å forene lagringen til klynger av ProLiant-servere med flere av HPs eksisterende disksystemer, slik at all lagring framstår som tilhørende ett forent virtuelt system, og er et produkt som ble lansert på arrangementet. De virkelig avanserte smart cell-egenskapene – nedlastbare funksjoner til cellene, og evnen til å endre dem under drift – er henvist til slutten av femårsplanen.

    Les også:

Til toppen