HP sliter med Mercury-kjøpet

I juli fortalte verdens største IT-selskap, HP, at de var i ferd med å kjøpe opp testspesialisten Mercury. Normalt ville det gått fort, men det har det ikke gjort i dette tilfellet.

HP har nå sett seg nødt til å forlenge sitt oppkjøpstilbud for å få flere av aksjonærene i Mercury til å selge sine aksjer til IT-giganten. Ifølge Financial Times er dette tredje gang HP forlenger tilbudet sitt og det kommer på tross av at HP allerede har fått aksept fra mer enn de nødvendige 90 prosentene.

Financial Times skriver at prosessen har blitt komplisert fordi Mercury ble tatt av børs og at det derfor har tatt lengre tid for å få antitrust-godkjennelse fra regulerende myndigheter.

Mercury ble strøket fra Nasdaq-børsen etter at de ikke klarte å levere nødvendige innleveringskrav i forbindelse med tilbakedatering av opsjoner. Selskapet skal i den forbindelse ha gått med på å betale 35 millioner dollar til det amerikanske kredittilsynet i et forlik.

Til toppen