HP støtter begge i super-DVD-strid

HP har vedtatt å støtte både HD-DVD og Blu-ray, to konkurrerende formater for morgendagens DVD.

HP har vedtatt å støtte både HD-DVD og Blu-ray, to konkurrerende formater for morgendagens DVD.

HP har hittil støttet Blu-ray i striden om hva som skal være formatet for neste generasjons DVD-spillere. Fredag gjorde selskapet helomvending og erklærte at det akter også å støtte HD-DVD.

Sony er den fremste drivkraften bak Blu-ray, mens Microsoft og Intel har gitt sin støtte til HD-DVD.

Påskuddet for HPs helomvending er at Blu-ray-konsortiet Blu-ray Disc Association (BDA) ikke har fulgt selskapets oppfordring om å støtte to HD-DVD-relaterte teknologier.

HP ville at Blu-ray skulle støtte et rettighetssystem som tillot forbrukere å lage lovlige kopier av høykvalitetsvideo. Dette gikk konsortiet med på. Men HPs andre krav, om å sikre interaktivitet mellom Blu-ray og det kommende Microsoft Vista – etterfølgeren til Windows XP – ble avvist. HP mener at en tettere integrasjon mellom Vista og Blu-ray ville gitt lavere utviklingskostnader.

Avslaget fra BDA innebærer, ifølge HP, at HD-DVD blir rimeligere for forbrukeren, og enklere å produsere.

    Les også:

Til toppen