HP: Strategi for nettsentrert lagring

Lagring vokser tre ganger så raskt som servere. HP har samlet alt av drift og lagring i en egen avdeling, og rekruttert Nora Denzell fra Legato til å lede det prioriterte satsingsområdet.

Lagring vokser tre ganger så raskt som servere. HP har samlet alt av drift og lagring i en egen avdeling, og rekruttert Nora Denzell fra Legato til å lede det prioriterte satsingsområdet.

Nora Denzell er utdannet ingeniør med fokus på programvare. Hun begynte med lagring da hun tiltrådte sin første jobb i IBM i 1984. Der steg hun raskt i gradene. I 1996 gikk hun over til en ledende stilling i Legato Systems. Derfra ble hun rekruttert av Hewlett-Packards toppsjef Carly Fiorina til å lede en ny avdeling der Open View og all program- og maskinvare for lagringssystemer skulle samles - inklusive tjenester. Hun kom til Norge i går for å forklare hva HP egentlig mener med strategien selskapet kaller "Federated Storage Area Management", forkortet FSAM, som ble lansert i USA i slutten av februar.

- HP er ikke det første du vanligvis forbinder med lagring, sier Denzell (uttales med trykk på "ell"). - Jeg ble også overrasket da det gikk opp for meg hvor dypt HP var engasjert på dette området.

Ifølge analyseselskapet D.H. Brown er HP verdens ledende innen "visjon" og "helhetlig produktlinje" innen lagring. Produktspekteret er bredt innen både tape og disker. HP er OEM-leverandør til blant andre Sun og Dell. I 2000 leverte selskapet disker på til sammen 28 petabytes. 2500 ingeniører arbeider for å utvikle tilbudet. To tredeler av disse konsentrerer seg om programvare.

Forrester Research forventer at innen tre år vil det investeres tre ganger så mye til lagring som til servere. Derfor er det maktpåliggende for serverleverandører som HP å komme i en posisjon der markedet betrakter dem som lagringsleverandør med servere, og ikke serverleverandør med lagring. For HP er lagring blitt et av fire prioriterte områder, ved siden av e-tjenester, konsulent og utskrift.


Problemstillingen Denzell vil diskutere er følgende: Innen tre år er det sannsynlig at din organisasjons datalager vil være ti ganger så stort som det er i dag. Hvordan skal du holde styr på ti ganger så mye data, uten å ansette tilsvarende flere folk?

- Det er selvfølgelig en rekke andre utfordringer, for eksempel sikkerhet, distribusjon og så videre. Men der er det løsninger. Det mest presserende problemet er at du ikke vil mangle folk når datamengdene truer med å drukne deg.

HPs løsning er å forene utviklingen av driftsverktøyet Open View med den utviklingen selskapet tror lagring vil følge. Denzell mener dette vil gjøre det mulig å la være å øke mannskapet selv om datalageret tidobles, og samtidig gjøre om informasjonsmengdene til en ressurs i konkurransen.

Hun skiller ut tre trinn innen lagringsløsningenes utvikling: gårsdagens direkte kopling mellom disk og server, dagens dedikerte filservere (NAS for "network attached storage") og lagringsnett (SAN for "storage area networks"), og morgendagens nettsentrerte lagring - "network centered storage".

- SAN og NAS står for sentralisert lagring med felles drift. Ulempen er at det innfører proprietære løsninger. Framtidens nettsentrerte lagring vil avskaffe det proprietære, og vil gi deg felles styring over alle lagringsressurser i nettverket. Kanskje SAN vil vedvare som en del av dette, kanskje er SCSI over IP en annen del av det. Vi holder slike muligheter åpne. Vi har heftige diskusjoner internt om hva som er best, men vi vil engasjere oss på flere sider, og demonstrere ulike løsninger for kundene.

Denzell ser for seg at med nettsentrert lagring vil nye lagringsapparater identifisere seg overfor nettet, og tildeles oppgaver i samsvar med sentralt definerte regler.

- Vi har allerede en løsning der skrivere selv bestiller toner når de merker at nivået er lagt. Vi ser for oss at lagringssystemet vil kunne bestille nye disker automatisk når det merker at ledig kapasitet synker under en bestemt terskel. Andre regler kan gå ut på å overvåke disker på stasjonære og bærbare PC-er i nettet, og sørge for backup eller oppgradering når det er nødvendig.

HPs merkelapp på dette er "Federated Storage Area Management" eller FSAM. Det betegner en skalerbar lagringsløsning basert på felles styring av samtlige lagringsressurser i nettverket, slik at det lagringstjenesten leveres uavbrutt, og administratoransvaret kan vokse fra 100 GB til 100 TB per person uten stress og overarbeid.

- Dette er en visjon, ikke et produkt. Open View er en del av det, på samme måte som disk arrays og tape-bibliotek. På den andre siden vil vi sørge for at realiseringen er åpen for maskin- og programvare fra andre. Vi skal ikke tvinge deg til å bytte til Open View hvis du har Tivoli eller CA.

1. april kommer de første FSAM-forberedte produktene på markedet, først og fremst lagringsinnrettede moduler av Open View. Selskapets nettsted tilbyr en "White Paper" der FSAM-strategien legges ut for de kommende tre årene.
Til toppen