HP-tall: Fiorina ser ut til å lykkes

I siste kvartal solgte HP mest og tjente best innen skrivere. Men innen PC-er og servere peker beskjedne tap mot framtidig profitt.

I siste kvartal solgte HP mest og tjente best innen skrivere. Men innen PC-er og servere peker beskjedne tap mot framtidig profitt.

HP la i går fram tall for kvartalet fram til 31. oktober, det siste i selskapets regnskapsår. Sammenliknet med pro forma tall for samme kvartal i fjor - der Compaq er innregnet - er det framgang på alle fronter. Omsetningen er 18,1 milliarder dollar mot 18,2 milliarder i fjor, og resultatet er pluss 390 millioner dollar mot et tap på 505 millioner i fjor. Forventet omsetning i årets siste kvartal var 17,4 milliarder dollar.

Brutt ned på avdelinger, ser det slik ut:

  • Skrivere og bildebehandling: Omsetning opp 12 prosent til 5,6 milliarder dollar; resultat opp fra 490 millioner dollar til 926 millioner.
  • PC-er og annet personlig utstyr: Omsetning ned 6 prosent til 5,1 milliarder dollar; tap redusert fra 377 millioner dollar til 87 millioner.
  • Server og annet bedriftsutstyr: Omsetning ned 5 prosent til 4,1 milliarder dollar; tap redusert fra 422 millioner dollar til 152 millioner dollar.
  • Service og tjenester: Omsetning ned 3 prosent til 3,1 milliarder dollar; resultat ned fra 421 millioner dollar til 381 millioner.
  • Finansieringstjenester: Omsetning ned 1 prosent til 537 millioner dollar; tap opp fra 50 millioner dollar til 101 millioner.

Analytikerne har ellers festet seg ved at toppsjef Carly Fiorina har lykkes i å redusere kostnadene med 651 millioner dollar i annet halvår, betydelig bedre enn det oppgitte målet på 500 millioner. Nedskjæringene vil fortsette ut neste regnskapsår. Innen utgangen av oktober 2003 sier HP at fusjonen vil ha kostet 17.900 arbeidsplasser, 1.100 mer enn ifølge den opprinnelige planen.

HPs uttrykte forventninger til neste kvartal bekrefter forhåpningene på Wall Street, og kursen på HP-aksjene spratt opp 9,7 prosent da tallene ble kjent.

Til toppen