HP tilbyr arkivløsning for norsk helsesektor

Løsningen skal effektivisere små og store helseforetaks tilgang til røntgen og andre store filer.

HP tilbyr arkivløsning for norsk helsesektor

Løsningen skal effektivisere små og store helseforetaks tilgang til røntgen og andre store filer.

HP lanserer i dag en arkivløsning for helsesektoren, Medical Archive Solution (MAS) 3.0, heter det i en pressemelding.

Ifølge programvareansvarlig Morten Meier i HP Norge er kostnadene for MAS 3.0 relativt lave, slik at løsningen kan være interessant også for de mindre aktørene i det norske markedet.

Ifølge Meier innebærer arkivering av diagnostiske bilder med svært store filstørrelser – røntgen, ultralyd og så videre – samt store dokumenter og laboratorierapporter tøffe utfordringer for arkivløsninger i helseforetak.

– Anslag går ut på at størrelsen på slike arkiv tredobles annethvert år. Dette er blant annet fordi sykehus og medisinske billedsentre er pålagt å oppbevare medisinske bilder som ultralyd og forskjellige typer røntgen i 10 år eller mer. Dette gir et konstant kappløp for å sørge for at lagringskapasiteten ligger noen få steg foran lagringsbehovet, sier Meier.

Meier beskriver MAS 3.0 som en økonomisk og skalerbar langtidsløsning for denne utfordringen.

– Det inneholder et multi-PACS-system som gjør det mulig for leger på forskjellige lokasjoner å hente ned bilder og pasientinformasjon, og samarbeide om behandlingen. Kryptering ligger som en standard sikkerhetsmekanisme for å ivareta etiske og lovpålagte regler om personvern. I tillegg støtter løsningen flere lagringslag inkludert høyytelsesdisker, lavkostnadsdisker og kostnadseffektiv tapelagring, heter det i pressemeldingen.

PACS står for «Picture Archiving and Communications System». MAS 3.0 er sertifisert for PACS-produkter fra over 30 leverandører, går det fram av mer detaljert omtale på HPs nettsted.

En referansekunde, Asante Health System på USAs vestkyst, sier de venter å få igjen 230 prosent av sin investering i MAS 3.0 over en fem års periode.

MAS 3.0 er bygget opp som en Linux-basert grid-løsning rundt HPs ProLiant DL320 lagringsservere. Servere, disker og andre komponentene installeres i et rack.

Til toppen