HP tjener penger i alle sektorer

Hewlett-Packards januarkvartal var den mest balanserte siden fusjonen, mener Carly Fiorina.

Hewlett-Packards januarkvartal var den mest balanserte siden fusjonen, mener Carly Fiorina.

Hewlett-Packard offentliggjorde solide tall for kvartalet fram til 31. januar, det første i selskapets regnskapsår. Toppsjef Carly Fiorina kan viser til overskudd i alle fire hovedområder – personlige systemer, bedriftssystemer, skrivere og bilder, og service og tjenester. Hun karakteriserte kvartalet som det mest balanserte siden fusjonen med Compaq. På den andre siden er hun ikke like optimistisk som sine konkurrenter når det gjelder utsiktene for bransjen som helhet. Hun ser for seg en vekst i år på opptil 2 prosent, og viser til at kundene er langt mer forsiktige enn de har vært.

Omsetningen vokste med 9 prosent til 19,5 milliarder dollar. Korrigert for sviktende dollarkurs, er veksten beskjedne 1 prosent. Veksten var 3 prosent i Nord- og Latin Amerika. Nominelt var den hele 17 prosent i Europa. Korrigert for dollarfall var det nærmest nullvekst i Europa. Økningen i Japan på 4 prosent vendes til en tilbakegang på 7 prosent når man korrigerer for dollarfallet.

Resultatet vokste med 30 prosent til 936 millioner dollar, tilsvarende 30 cents per aksje.

For inneværende kvartal spår Fiorina en omsetning i intervallet mellom 19,2 milliarder dollar og 19,6 milliarder, med et resultat per aksje på 34 cents.

Innen bedriftssystemer – servere, lagring og programvare som OpenView – økte omsetningen fra 3,7 milliarder dollar til 3,9 milliarder, og driftsoverskuddet fra minus 82 millioner dollar til pluss 108 millioner. Problemet HP har her er manglende inntjening på programvare, der 200 millioner dollar i omsetning genererte et tap på 46 millioner. Maskinvaren gikk med et solid overskudd på 154 millioner dollar, mot et tap på 27 millioner i samme kvartal i fjor. Unix-omsetningen falt med 13 prosent. Superdome økte omsetningen med 52 prosent, Itanium med 60 prosent. Intel-servere økte 15 prosent i omsetning, 23 prosent i antall enheter. Her står HP spesielt sterkt i Europa med gjennomsnittlig 43 prosent markedsandel.

Personlige systemer – vesentlig PC-er – økte omsetningen med 20 prosent til 6,2 milliarder dollar, med en 23 prosent økning i antall enheter. Bærbare PC-er økte omsetningen med 42 prosent, antall enheter med 52 prosent, alt i forhold til samme kvartal i fjor. Resultatet for denne avdelingen ble nesten doblet, fra 33 millioner dollar i fjor til 62 millioner i år. Fiorina var mest fornøyd over å ha blitt verdens største PC-produsent.

Service-avdelingen økte omsetningen med 6 prosent, til 3,2 milliarder dollar, men opplevde at resultatet falt med nesten 25 prosent til 258 millioner dollar.

Skrivere og bildeprodukter er tradisjonelt HPs melkeku. I januarkvartalet økte omsetningen med i underkant av 6 prosent til 5,9 milliarder dollar, mens resultatet økte med i overkant av 6 prosent til 968 millioner dollar. Det vil si at selv om alle avdelingene går med overskudd, står skriveravdelingen for 70 prosent av driftsresultatet, med 30 prosent av omsetningen.

Til toppen